Vattenmätare – ansvar och installation

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Annica Wijk
  Befattning: Avdelningschef för vatten och avlopp
  Telefon: 0220-24329
  E-post: annica.wijk@hallstahammar.se
  Besöksadress: Nibblegatan 19-21, Hallstahammar

  Vattenmätaren mäter din förbrukning och säkerställer att du bara betalar för vattnet som du använt. Hallstahammars kommuns VA-avdelning tillhandahåller och äger vattenmätaren samt ansvarar för montering, flytt och byte av vattenmätaren.

  Ansvar

  Du som fastighetsägare ansvarar för den årliga avläsningen.

  Du som fastighetsägare ansvarar också för att vattenmätaren inte skadas och är lättåtkomlig för avläsning, kontroll och byte. Vattenmätaren behöver skyddas mot både värme och kyla. Vattenmätare som placeras i ouppvärmda utrymmen riskerar att frysa sönder, vilket kan orsaka stora vattenskador samt generera merkostnad för både dig som fastighetsägare och kommunen.

  Installation

  Vattenmätaren monteras på en vattenmätarkonsol som fastighetsägaren ansvarar för att montera på en plats som är godkänd av VA-avdelningen.

  Vattenmätare

  Placering av vattenmätare

  • Vattenmätaren placeras i ett frostfritt utrymme.
  • Mätarplatsen bör vara upplyst.
  • Väggparti och golvet intill måste tåla läckage av vatten.
  • Avstängningskulventiler monteras på varje sida om mätaren.
  • Vattenmätaren monteras i en vattenmätarkonsol och
   ska vara anpassad för en vattenmätare för villa som
   mäter 220 mm.
  • Mätarkonsolen ska vara anpassad efter storleken på
   vattenmätaren, använd inte förminsknings- eller
   övergångskopplingar.