Dp 157 Södra Näs planändring

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Kommunstyrelsen har gett i uppdrag att göra en planändring för detaljplan 157 Södra Näs

  Antagande

  Syftet med planändringen  är att delar av kvartersmark på fastigheterna
  Ask 1-12 ändras till allmän platsmark som förvärvas av kommunen.

  Planen har tidigare varit ute på samråd under tiden 7 december - 15 januari 2021och granskning under tiden 17 maj - 18 juni 2021. Planen har antagits av Kommunstyrelsen 21-08-30

  På grund av rådande omständigheter med covid-19 så är Kommunhuset stängt , om information önskas gällande planen eller om du har några frågor ber vi dig istället att höra av dig till kundcenter för att boka ett besök.

  Antagandehandlingar

  Planprocessen