Dp 224 Sörkvarns- Norra Västeråsvägen II

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

   

  Kommunstyrelsen har beslutat att en detaljplan för att möjliggöra bostadsbebyggelse vid rondellen mellan Sörkvarnsvägen och Västeråsvägen ska tas fram.

  Laga kraft

  Det råder bostadsbrist i kommunen och behovet av nya centrala lägenheter är stort. Det finns dessutom ett behov av att utveckla Hallstahammars centrum. Kommunstyrelsen beslutade därför 28 augusti 2017 att upprätta en ny detaljplan för Sörkvarns‑Norra Västeråsvägen II. Detaljplanen är en del av genomförandet av planprogrammet för Hallstahammars centrum som antogs hösten 2017. Planområdet motsvarar den yta som i planprogrammet kallas etapp två.

  Detaljplanens syfte är att planlägga centralt belägen mark för bostadsbebyggelse, att i plan fastställa nu gällande trafikinfrastruktur med rondeller och gång- och cykelvägar, samt att reservera mark för dag­vatten­hantering. Detaljplanen syftar också till att möjliggöra en gång- och cykelväg till Handbackens lekplats.

  Planen har tidigare varit ute på samråd under tiden 26 augusti - 30 september 2019 och granskning 16 mars-12 april. 
  Granskningsutlåtandet är nu godkänt av kommunstyrelsens arbetsutskott 31 augusti 2020. Planen antogs av kommunfullmäktige 21 september 2020.

  Detaljplanen blev överklagad men överklagandet avslogs i Mark- och miljödomstolen.
  Den vann därför laga kraft den 31 mars 2021.


  Detaljplaneprocessen