Dp 226 Hallstahammars centrum 3 (vilande)

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Planuppdraget möjliggör ny bostadsbebyggelse i anslutning till Norra Hantverkaregatan, Skolgatan, Storgatan och Vegaplan

Kartbild över planområdet för detaljplan 226 Hallstahammars centrum3

Planuppdrag

2017 togs planprogrammet fram för Hallstahammars centrun. Målet med programmet är att möjliggöra bostäder i centrum eftersom bostadsbristen är stor i kommunen. Planprogrammet rekommenderar att två nya detaljplaner tas fram i Hallstahammars centrum, i planprogrammet kallat etapp 1
och 2.

Detaljplanen som kommer att tas fram får namnet Hallstahammars centrum 3 eftersom det är senaste detaljplanen i centrum, den för ICA´s utbyggnad heter Hallstahammars centrum 2. 

Detaljplaneprocessen

Pilen planuppdrag