Dp 231 Kyrkbyn, Förskola

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Planuppdrag att ta fram en ny förskola i Kolbäck, Kyrkbyn

Planuppdrag

Prognosen för förskoleplatser inom Hallstahammars kommun visar att det behövs ytterligare platser inom en snar framtid för att klara av att tillgodose behovet. Kommunen måste bereda plats och utreda möjligheter för nya förskolor i kommunen i samband med en ökad inflyttning.

Utifrån en lokaliseringsutredning som kommunen genomfört pekas Kyrkbyn ut som den bäst lämpade platsen för en ny förskola i Kolbäck. Detaljplanen syftar till att pröva områdets lämplighet för förskola, parkering, lekplats samt tillhörande gator.

Samråd är beräknat till sommaren/hösten 2020.

Läs mer om

Detaljplaneprocessen