Dp 232 Strömsholm 8:59

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Ny detaljplan som prövar markens lämplighet för bostadsbebyggelse vandrarhem samt kontor där tidigare Jazzensmuseum Strömsholm funnits

  Granskning

  Planområdet ligger i norra delen av Strömsholm och omfattar drygt 7000 kvm. Gällande detaljplan är Sofielund III, vilken vann laga kraft 2006-10-26. Planen reglerar området som mark för kultur. I planområdets omgivning finns bland annat en grundskola, förskola, kontorsfastigheter och bostäder.

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för vandrarhem, bostäder och kontorsverksamhet i befintlig byggnad.

  Granskningstid
  7 juni-20 augusti
  2021

  Planen har varit ute på samråd under tiden 7 december - 15 januari 2021, Planen är nu reviderad och det är dags för granskning, det andra tillfället där du är välkommen att tycka till om förslaget. Synpunkterna ska ha inkommit senast 20 augusti till: kommunstyrelsen@hallstahammar.se eller till Kommunstyrelsen, 73480 Hallstahammar.

  Utställningslokaler

  Under utställningstiden kommer planförslaget att finnas utställt på Kolbäcks bibliotek samt i Kommunhusets foajé.

  På grund av rådande omständigheter med covid-19 så är Kommunhuset stängt men om information önskas gällande planen eller om du har några frågor ber vi dig istället att höra av dig till kundcenter för att boka ett besök.

  Planhandlingar

  Detaljplaneprocessen