Dp 236 Västtuna 1:319

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Planuppdrag för att möjliggöra för utveckling av centrumnära småhusbebyggelse i fd Folkets park.

  Planuppdrag

  Det råder bostadsbrist i kommunen och kommunen saknar centralt belägna småhus. Den positiva befolkningsutvecklingen tillsammans med ett lågt nybyggande är en starkt bidragande faktor till kommunens bostadsbrist. Hallstahammars kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan för Västtuna 1:319 (Folkets park) i Hallstahammars kommun. Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för utveckling av centrumnära småhusbebyggelse.

  Gällande plan för planområdet är stadsplan 19 för del av Västtuna och ändring av stadsplan för Kv. Turkosen m.fl. i Hallstahammars köping från 1958. I kommunens översiktsplan från 2011 pekas området ut som ett område med utvecklingspotential för centralt belägna bostäder. Det belyses även att utveckling ska ske med hänsyn till platsens kulturvärden och dess värde som grönområde i Hallstahammar.

  Läs mer om

  Detaljplaneprocessen