Olika metoder - markanvisningstävlingar och direktanvisning

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Befattning: Mark- och exploateringsingenjör
Telefon: 0220-24252

Kommunen kan använda sig av olika metoder för markanvisning, markanvisningstävlingar och direktanvisning.

Markanvisningstävling

Om kommunen önskar få in flera bebyggelseföreslag att ta ställning till kan kommunen bjuda in till markanvisningstävling. Detta är det vanligaste sättet för kommunen att genomföra markanvisningar. Sådana inbjudningar annonserar vi alltid här på kommunens webbplats. Kommunens politiker i kommunstyrelsen tar efter utvärderingen beslut om vilken byggaktör som ska tilldelas markanvisningen.

Direktanvisning

Direktanvisning kan exempelvis användas om en byggaktör inkommer med ett intressant och unikt bebyggelseförslag på kommunens mark som bedöms bra och genomförbart.