Kv. Vattentornet

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Namn: John Pedersen
Befattning: Mark- och exploateringsingenjör
Telefon: 0220-24252
E-post: john.pedersen@hallstahammar.se

Hallstahammar kommun bjuder in till markanvisning för bostadsbebyggelse för fastighet inom kvarteret Vattentornet i Kolbäck, Hallstahammar kommun.

Kv. Vattentornet

Tiden har gått ut för att lämna bebyggelseförslag på markanvisningen. Utvärdering pågår.

Marknadens byggaktörer inbjuds att inkomma med förslag på bostadsbebyggelse.

Markanvisningen genomförs som ett jämförelseförfarande.

Ert bebyggelseförslag med handlingar ska vara Hallstahammars kommun tillhanda senast 2020-05-15

Alla förutsättningar och dokument som är kopplade till denna markanvisning finns nedan:


Använd gärna vår karttjänst och bekanta dig med området i Kolbäck. Sök på Grusåsvägen 20 i sökrutan (som är Vattentornet) vilket är precis intill markanvisningsområdet.