Kehitysvammaisten erityiskoulu

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Peruskoulun ja lukion erityiskoulut on tarkoitettu lapsille ja nuorille, joiden on vaikea seurata peruskoulu- tai lukio-opetusta kehitysvamman takia.

  Pakollinen kehitysvammaisten erityiskoulu sisältää kaksi muotoa, perusvammaiskoulu ja harjoittelukoulu. Kummassakin muodossa käydään koulua yhdeksän vuotta, mutta on mahdollista saada lisää kymmenes vapaa-ehtoinen vuosi. Vammaistenkoulussa on sama opetussuunnitelma kuin peruskoululla mutta kurssisuunnitelmat on sopeudettu vammaiskoulun oppilaille. Suuri osa opetuksesta tapahtuu pienemmissä ryhmissä jossa on erikoisopettaja tai pedagogi.

  Kehitysvammaisten erityiskoulu on Nibblenkoulussa ja Lindbokoulussa.

  Hakemus

  Huoltaja voi hakea lapselle paikan kehitysvammaisten erityiskouluun siltä vuodelta kun lapsi täyttää kuusi vuotta. Jos haluat lisätietoja ota yhteyttä rehtoriin.

  Vammaisperuskoulu

  Vammaisperuskoulu on oppilaille joilla on lievä kehitysvamma, autismi tai autismintapainen tila. Vammaisperuskoulun opetus sopeudetaan joka oppilaan mukaan jotta vastaisi peruskoulun opetusta niin pitkälle kuin mahdollista. Koulun kurssisuunnitelmassa on samat aineet kuin peruskoulussa.

  Harjoittelukoulu

  Harjoittelukoulu on oppilaille jolla on kohtuullinen tai vakava kehitysvamma tai vaikeamman muotoinen autismi tai autismintapainen tila. Harjoittelukoulun tavoitteet on antaa opiilaille kyvyn tulla toimeen arkipäivässä ja ymmärtää ulkomaailmaa. Harjoittelukoulun kurssisuunnitelmassa on viisi opetusaluetta: kommunikaatio, todellisuudentaju, motoriikka, esteettinen toiminta ja arkipäivän toiminta.

  Yksilön sopeuttaminen

  Oppilaat joilla on oikeus vammaiskouluun voivat vammaiskoulun rehtorin neuvonpidon jälkeen saada opetusta vammaiskoulun kurssisuunnitelman mukaan peruskoulussa. Vastuullinen opettaja ja muu henkilökunta peruskoulussa saa tukea vammaiskoulun erikoispedagoogilta. Oppilas noudattaa vammaiskoulun kurssisuunnitelmaa ja todistusarviontiperustetta.