Laatutyö ja tulokset

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Hallstahammarin kunta tutkii joka vuosi, kuinka hyvin esikoulut ja koulut onnistuvat tehtävässään kehittää ja edistää lasten oppimista. Tulosten perusteella laadimme parantamissuunnitelman tulevalle vuodelle.

Mittaukset tehdään eri menetelmillä. Henkilökunta tekee pedagogisia havaintoja sovittujen kriteereiden mukaan nuoremmissa ikäluokissa. Havaintojen lisäksi vanhemmat oppilaat saavat tehdä tietotestejä ja kirjallisia kokeita.

Seuranta havainnollistaa kuinka toiminta kehittyy

Kaikki arvostelu tehdään esikoulun ja koulun opetus- ja opintokurssisuunnitelmiin nähden. Niistä selviävät eduskunnan ja hallituksen asettamat tavoitteet.

Lasten ja oppilaiden antama palaute kertoo meille opetuksen tuottamista tuloksista. Seuranta antaa meille mahdollisuuden havainnollistaa, kuinka toiminta kehittyy.