Fler webbplatser

Att driva en förening

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Namn: Jan Fagerström
Befattning: Enhetschef för Föreningsbyrån
Telefon: 0220-24192
E-post: jan.fagerstrom@hallstahammar.se
Besöksadress: Kulturhuset, Parkgatan 7, Hallstahammar

Om ni driver en förening kan ni få olika typer av stöd. Till exempel kan ni få pengar till er verksamhet eller bidrag till hyran.

Bidrag till föreningar

Ni ansöker om bidrag hos Kultur- och fritidsnämnden. Kontakta Jan Fagerström för att få veta mer. Kontaktuppgifter hittar ni till höger på sidan.

Exempel på stöd som er förening kan få är:

  • Bidrag för att driva verksamheten
  • Tillgång till lokaler med sänkt hyra
  • Bidrag till lokalhyra
  • Pengar till att driva särskilda projekt


Till höger hittar ni länken Informationsmaterial och broschyrer. Där kan ni i mer detalj läsa om bidragsreglerna.

Förebyggande arbete

Föreningslivet är en mycket viktig del i det förebyggande arbetet mot alkohol och droger. Forskning visar att en viktig del i förebyggande arbete är att ungdomar har bra organiserade fritidsaktivteter. I vår kommun ska de ungdomsföreningar som får bidrag från oss, ha en policy för hur de arbetar förebyggande mot alkohol och droger. Kontakta Jan Fagerström om du vill ha mer information om hur din förening aktivt kan arbeta förebyggande.

Förslag på besparingar föreningsbidragsstöd under år 2018

Kultur- och Fritidsnämnden har lagt följande förslag:

  • Boulehallen, vuxengrupp (hösten 2018): taxan höjs från 120 kr/ tim till 150 kr/tim för interna föreningar. Övriga betalar 200 kr/tim.
  • Kolbäcks Folkets Park: hyra 3-24 tim höjs från nuvarande 3000 kr/tillfälle till 4000 kr/tillfälle.
  • Föreningslokaler för ungdomsförening: hyran höjs från nuvarande 150 kr/kvm till 170 kr/kvm.
  • Föreningslokal, pensionär/handikapp: hyran höjs från 250 kr/kvm till 270 kr/kvm.
  • Föreningslokal, vuxenförening: hyran höjs från 350 kr/kvm till 370 kr/kvm.