Fler webbplatser

Hallstahammars historia

  Från stenålder fram till våra dagar har området runt Kolbäcksån varit en plats där människor levt, verkat, älskat och dött. Vår kommuns historia är som Sveriges historia fast i miniatyr. Här får du en snabb överblick då du följer Hallstahammars kommun från forntid till nutid.

  Bild på Årby skeppssättning

  Många fornlämningar

  Det område som idag utgör Hallstahammars kommun har varit bebott i flera tusen år och runt om i vår kommun finns mängder av spår från svunna tiders invånare. Årby gravfält utanför Kolbäck med sina 47 fornlämningar i form av skeppsättningar, domarringar och gravhögar är ett sådant.

  Centralt läge

  Området har med sitt centrala läge vid Mälaren spelat en nyckelroll under Sveriges framväxt. I Herrevad i Kolbäck stod till exempel slaget vid Herrevadsbro år 1251 då Birger Jarl stred och segrade mot folkungarna. Genom Kolbäck gick även Eriksgatan på vilken medeltidens kungar måste resa för att bli godkända av landskapens lagmän.

  Bild på Strömsholms slott

  Kungligt slott i Strömsholm

  Under medeltiden fanns i södra kommundelen en befäst gård som hette Mölntorp. Den lät Gustav Vasa under 1550-talet bygga om till en kraftig stenborg som fick namnet Strömsholm då den byggdes på en holme i Kolbäcksån. Stenborgen byggdes år 1669 om till det barockslott som vi idag känner som Strömsholms slott, ett slott i vilket många svenska kungar och drottningar bott. Till exempel lärde sig Karl XII rida här, och sedan 1600-talet har Strömsholm haft en stark koppling till hästar i allt från stuterier som försett kavalleriet med hästar till arméns rid- och körskola. Idag finns ingen militär verksamhet kvar men området är fortsatt ett av Sveriges främsta hästcentrum genom Ridskolan Strömsholm som bland annat har en av landets tre universitetsutbildningar i hippologi.

  Hallsta kopparhammare gav namn till bruksorten

  Hallstahammars tätort är tätt förknippad med den svenska industrins framväxt. Via Kolbäcksån transporterades järn från Bergslagen ut i världen och åns forsar gav också kraft att driva hammare och smedjor för att bearbeta järnmalmen. År 1628 anlades den första stångjärnshammaren i Trångfors smedja norr om Hallstahammar och kommunen har sitt namn från Hallsta kopparhammare som togs i bruk 1638.

  Bild på kanalbåten Rex som slussar i Strömsholms kanal

  Strömsholms kanal viktig transportled

  År 1795 invigdes Strömsholms kanal. Kanalen som är en av Sveriges längsta går Smedjebacken i Dalarna till Mälaren och användes ända fram till 1941 för att transportera järn från Bergslagen och vidare ut i världen. I Hallstahammars kommun finns 12 slussar och kanalen har genom kommunen en fallhöjd på 50 meter. Kanalen byggnadsminnesförklarades 1990 och är i dag öppen för fritidsbåtstar.

  Industrierna präglar orten på 1900-talet

  Tätorten Hallstahammar växte fram under 1900-talet och kommunen bär stolt sin industrihistoria i kommunvapnets hammare och tre kugghjul. Även om metallindustrin fortfarande spelar en viktig roll för kommunen så har vi lämnat identiteten som bruksort bakom oss och har idag en varierad och bred småstadsprofil.

  Länkar till mer information

  Här på hallstahammar.se ger vi dig en kort beskrivnimg av Hallstahammars historia. Mycket mer fakta och anekdoter finns att hämta på andra ställen och från olika källor. Bland annat finns flera aktiva hembygdsföreningar som har stor kunskap.