Parkering - Hallstahammars kommun

Språk
Gator, trafik och... / Parkering och par...

Parkering

Det ska vara lätt att besöka Hallstahammar. De centrala kommunala besöksparkeringarna är gratis att stå på men i vissa fall finns viss tidsbegränsning.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du kan välja på tre sätt att ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

1. Du kan ansöka via vår E-tjänst längst upp till vänster på sidan. Ansökan hittar du under Trafik och Teknik.

2. Du kan ladda ner ansökan och blanketten för läkarintyg direkt till din dator och skriva ut själv. Blanketterna hittar du längst ner till höger på sidan.

3. Du kan kontakta Kundtjänst så får du blanketterna skickade hem till dig. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Här kan du få mer information om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Parkeringsövervakning

Felparkeringar kan bland annat orsaka fara då utryckningsfordon inte kommer fram och försvåra snöröjningen då fordon står i vägen. Bilar parkerade på trottoarer kan påverka gångtrafikanternas säkerhet och handikapplatser skall finnas tillgängliga för de med parkeringstillstånd.

Information om du vill bestrida en parkeringsanmärkning

Felparkeringsanmärkning överklagas skriftligt till polisen. En felparkeringsanmärkning ska alltid betalas och om din överklagan blir godkänd återbetalas beloppet till dig. Glöm inte ange ditt ärendenummer.

Läs mer om hur du bestrider en parkeringsanmärkning på Polisens webbplats

Ladda ner blankett för bestridande av parkeringsanmärkning (högerklicka på länken och välj "Spara mål som...")

Det går även bra att ringa till Polisen med frågor om parkeringsböter på telefon 114 14.