Språk
Nämnder / Bygg- och miljönä...

Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden har ansvaret för bygg-, miljö- och hälsoskyddsfrågor inom kommunen. Nämnden prövar bland annat lov enligt plan- och bygglagen (PBL) samt vissa tillståndsärenden enligt miljöbalken (MB).

Exempel på frågor som nämnden ansvarar för:

  • prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen
  • prövning och tillsyn enligt miljöbalken
  • prövning och tillsyn enligt livsmedelslagen
  • tillsyn enligt smittskyddslagen
  • tillsyn enligt strålskyddslagen
  • tillsyn av försäljning om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel 
  • bostadsanpassning


Nämnden
Bygg- och miljönämnden består av sju ledamöter. Ärenden förbereds av tjänstemän inom bygg- och miljöförvaltningen. Förberedelserna inför mötena i bygg- och miljönämnden sker i nämndens arbetsutskottet där Tony Frunk (S) är ordförande.

Bygg- och miljönämnden bestämmer själv om något möte ska vara offentligt. Öppna sammanträden innebär att allmänheten kan delta i hela eller delar av mötet. Vi annonserar i tidningen VLT om sammanträdet är öppet för allmänheten.

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott
Tony Frunk (S), ordförande
Charlott Ristikartano (MP)
Sigge Synnergård (L)

Bygg- och miljönämndens sammanträdestider under 2018
7 februari, 7 och 28 mars, 25 april, 23 maj, 20 juni, 29 augusti, 26 september, 24 oktober, 28 november och 19 december.

Sammanträdet börjar klockan 14.30 om inte annat anges i kallelsen.

Längst ner på sidan hittar du kallelsen inför varje sammanträde. Där finns också en länk till bygg- och miljönämndens protokollarkiv.