Beställ intyg

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Här kan du beställa arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg och inkomstintyg från Hallstahammars kommun.

  Du som arbetar eller har arbetat i Hallstahammars kommun kan beställa intyg. Det tar mellan 1 och 14 dagar att få intyget.

  Intygen kan bara beställas för redan arbetad tid och skrivs som regel för de 12 senast arbetade månaderna. Du använder våra e‑tjänster för att beställa intygen. Om du vill ha ett intyg för andra perioder längre bakåt i tiden, eller om du saknar e‑legitimation, ska du kontakta kommunens kundcenter som då hjälper dig.

  Arbetsgivarintyget innehåller uppgifter om hur många timmar du har arbetat varje månad, vilken lön du haft och varför arbetet upphörde. Arbetsgivarintyget behövs till exempel för att bedöma rätten till ersättning hos a-kassa.

  Tjänstgöringsintyg är en sammanställning över de anställningar du haft i kommunen. Intyget bekräftar att du varit anställd och innehåller uppgifter om vilken tidsperiod du haft anställning. Om du har haft en timanställning finns det också uppgifter om antal arbetade dagar och timmar.


  I intyget står också vilka befattningar du haft. Du kan använda ett tjänstgöringsintyg för att styrka dina meriter om du till exempel söker ett nytt arbete eller en utbildning. Något omdöme om hur du skött dina arbetsuppgifter står inte i ett tjänstgöringsintyg.

  Har du haft en anställning som varat längre än sex månader kan du begära ett tjänstgöringsbetyg, som förutom de uppgifter som tjänstgöringsintyget innehåller även innefattar ett omdöme hur du skött dina arbetsuppgifter. Vill du ha ett tjänstgöringsbetyg kontaktar du den chef du hade när du var anställd.

  Inkomstintyget innehåller uppgifter om din inkomst. Försäkringskassan kan till exempel begära inkomst­intyg för att räkna ut din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Ett inkomstintyg kan också behöva lämnas till banken om du behöver låna pengar, eller till Centrala studiestödsnämnden (CSN) eller andra myndigheter.