Fler webbplatser

Tillgänglighet för hallstahammar.se

  Tillgänglighet för hallstahammar.se

  Hallstahammars kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur hallstahammar.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

  Hur tillgänglig är webbplatsen?

  Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

  Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

  Om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens till-lämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

  Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

  Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, med-dela oss så att vi får veta att problemet finns.

  Tillsyn

  Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

  Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

  Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

  Innehåll som inte är tillgängligt

  Följande WCAG-kriterier, inklusive nivå, är inte uppfyllda på vår webbplats:

  • 1.4.1 A Använd inte enbart färg för att förmedla information
  • 1.4.3 AA Använd tillräckliga kontraster
  • 1.4.11 AA Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik
  • 2.1.1 A Alla funktionalitet går att hantera med enbart tangentbordet
  • 2.4.1 A Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll
  • 2.4.4 A Skriv tydliga länkar
  • 3.2.3 AA Var konsekvent i navigation, struktur och utformning
  • 3.3.2 A Ange tydliga ledtexter, etiketter och instruktioner
  • 1.1.1 A Beskriv med text allt innehåll som inte är text
  • 1.2.3 A Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar
  • 1.2.5 AA Syntolka videoinspelningar
  • 1.3.1 A Ange i kod vad sidans olika delar har för roll
  • 1.3.5 AA Märk upp vanliga formulärfält i koden
  • 4.1.2 A Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel
  • 4.1.3 AA Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus

  Vi arbetar med att åtgärda problemen.

  Så har vi testat webbplatsen

  7minds har gjort en oberoende granskning av hallstahammar.se

  Senaste bedömningen gjordes den 27 november 2020.

  Redogörelsen uppdaterades senast den 27 november 2020.