Fler webbplatser

Anpassning och tillgänglighet

Vi har använt den teknik och följt de riktlinjer som finns idag så långt det har varit möjligt för att skapa en så tillgänglig webbplats som möjligt. Vi arbetar hela tiden med att förbättra till­gänglig­heten. Det är viktigt att alla ska kunna ta del av innehållet på vår webb. 

Vi designar så att alla ska kunna använda webbplatsen

Det finns internationella riktlinjer för hur innehållet på webben ska bli tillgängligt för alla, oberoende av olika funktionsvariationer och -nedsättningar. I EU har man beslutat om ett webbdirektiv som säger att alla länder ska lagstifta om tillgängliga webbplatser. I Sverige föreslås en sådan lag heta lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och träda i kraft den 1 januari 2019.

Exempel på tillgänglig design är att bygga webbplatsen efter de riktlinjer som finns med exempelvis rubrikformatering. Det ska då göra det möjligt för dig med en synnedsättning att använda egna installerade hjälpmedel för att surfa på vår webb.

Webbplatsen ska vara plattformsoberoende

Den här webbplatsen är byggd för att fungera bra oavsett om du använder mobiltelefon, surfplatta eller dator. Den är responsiv och ändrar utseende utifrån hur stor din skärm är.

Ändra textens storlek

Du kan själv ändra textens storlek i din webbläsare. Läs i webbläsarens hjälpavsnitt för att ta reda på hur du gör.

Vi försöker skriva så att alla ska förstå

Det finns en språklag i Sverige som bland annat säger att vi ska skriva vårdat, enkelt och begripligt. Det kallas klarspråk. Vi använder bland annat du-tilltal, många aktiva verb och undviker krångliga och onödigt formella ord.

Våra filmer ska så långt det är möjligt vara textade

Ett sätt att göra kommunens information tillgänglig för fler är att jobba med rörlig bild och rörlig media. Detta är något vi försöker utveckla mer och mer. För att flimer ska vara tillgängliga för bland andra dig med hörselnedsättning, strävar vi efter att lägga till undertexter på alla våra filmer.

Finskt förvaltningsområde medför starkare rättigheter för finsktalande

Då Hallstahammars kommun är finskt förvaltningsområde har kommunen en skyldighet att ge viktig information och service på finska till den nationella minoriteten.