Fler webbplatser

Anpassning och tillgänglighet

  Vi har använt den teknik och följt de riktlinjer som finns idag så långt det har varit möjligt för att skapa en så tillgänglig webbplats som möjligt. Vi arbetar hela tiden med att förbättra till­gänglig­heten. Det är viktigt att alla ska kunna ta del av innehållet på vår webb. 

  Vi designar så att alla ska kunna använda webbplatsen

  Det finns internationella riktlinjer för hur innehållet på webben ska bli tillgängligt för alla, oberoende av olika funktionsvariationer och -nedsättningar. I EU har man beslutat om ett webbdirektiv som säger att alla länder ska lagstifta om tillgängliga webbplatser. I Sverige föreslås en sådan lag heta lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och träda i kraft den 1 januari 2019.

  Exempel på tillgänglig design är att bygga webbplatsen efter de riktlinjer som finns med exempelvis rubrikformatering. Det ska då göra det möjligt för dig med en synnedsättning att använda egna installerade hjälpmedel för att surfa på vår webb.

  Webbplatsen ska vara plattformsoberoende

  Den här webbplatsen är byggd för att fungera bra oavsett om du använder mobiltelefon, surfplatta eller dator. Den är responsiv och ändrar utseende utifrån hur stor din skärm är.

  Ändra textens storlek

  Du kan själv ändra textens storlek i din webbläsare. Läs i webbläsarens hjälpavsnitt för att ta reda på hur du gör.

  Vi försöker skriva så att alla ska förstå

  Det finns en språklag i Sverige som bland annat säger att vi ska skriva vårdat, enkelt och begripligt. Det kallas klarspråk. Vi använder bland annat du-tilltal, många aktiva verb och undviker krångliga och onödigt formella ord.

  Våra filmer ska så långt det är möjligt vara textade

  Ett sätt att göra kommunens information tillgänglig för fler är att jobba med rörlig bild och rörlig media. Detta är något vi försöker utveckla mer och mer. För att flimer ska vara tillgängliga för bland andra dig med hörselnedsättning, strävar vi efter att lägga till undertexter på alla våra filmer.

  Finskt förvaltningsområde medför starkare rättigheter för finsktalande

  Då Hallstahammars kommun är finskt förvaltningsområde har kommunen en skyldighet att ge viktig information och service på finska till den nationella minoriteten.

  Tillgänglighetsredogörelse för hallstahammar.se

  Hallstahammars kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur hallstahammar.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

  Vi strävar efter att våra webbplatser och digitala tjänster ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel du använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

  Hur tillgänglig är webbplatsen?

  Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

  Om du behöver information från hallstahammar.se på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss.

  Vi strävar efter att besvara din fråga så snart som möjligt.

  Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

  Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, Meddela så att vi får veta att problemet finns. Länk för att skicka in synpunkter och rapportera fel finns längst ned på varje sida.

  Du kan också ringa till oss på 0220-240 00 eller skicka e-post till kundcenter@hallstahammar.se

  Tillsyn

  Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

  Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

  Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

  Hur vi testat webbplatsen

  Vi har gjort en intern självskattning av webbplatsens startsida, understartsidor och slumpmässigt utvalda informationssidor med hjälp av verktyget Tingtun Checker

  Varje sida som publiceras eller ändras kontrolleras också löpande av webbpubliceringsvertyget Sitevisions tillgänglighetskontroll både vid publicering/ändring och via en automatiskt kontroll av alla våra webbsidor.

  Senaste bedömningen gjordes den 20 september 2019