Fler webbplatser

Så här jobbar kommunen med snöröjning

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Kommunens vinterberedskap pågår normalt från slutet av november till andra halvan av mars. Egen personal och entreprenörer är under denna period beredda att ge sig ut med snöplogar och sandbilar vid behov.

  Plogbil som plogar och röjer snö på väg

  Arbetsledare avgör vilka åtgärder som behöver sättas in

  Vinterberedskapen innebär förutom plogning, sandning och påfyllning av sand, att det finns en arbetsledare som har jour dygnet runt på både helger och vardagar. Denne arbetsledare bedömer vilka åtgärder som ska göras och kallar in personal om det behövs.

  Innan och efter vinterberedskapen sker snöröjning på ordinarie arbetstid.

  När plogningen börjar beror på snödjup och om snöfallet fortsätter

  Vi försöker att ploga på morgontimmarna om vädret tillåter, då det är mindre hinder i vägen i form av trafik eller parkerade fordon. Skolor snöröjs med fördel under morgontimmarna bland annat på grund av säkerhetsskäl.

  • På prioriterade gator och vägar startar snöröjningen vid ett snödjup på sju centimeter på gator och fem centimeter på cykelvägar. Om snödjupet är fem centimeter och snön fortsätter falla börjar vi i normalfallet ploga klockan 03.00.
  • För övriga gator, gång- och cykelvägar och för parkeringsplatser startar snöröjningen vid ett snödjup på åtta till tio centimeter. Snöröjning av dessa områden startar i normalfallet klockan 07.00.
  • Vid risk för halka följs snöröjningen av sandning i samma prioriteringsordning. För att snabbt täcka av ett så stort område som möjligt sandar vi först i mitten av gatorna och återkommer sedan för att strösanda hela vägbanan.
  • När vädret växlar runt noll grader Celsius (0°C) smälter och fryser isen om vartannat vilket leder till att sanden fryser fast i isen. Detta gör att vi tvingas återkomma och sanda om hela tiden och det kan upplevas som att sandningen inte räcker till.
  • Observera att handskottning av övergångsställen, trappor med mera inte utförs på beredskapstid.

  Mellan 12 och 16 timmar att få snöröjningen klar

  Beroende på mängden snö, samt om det är lössnö eller blötsnö, tar det mellan 12 och 16 timmar att få snöröjningen klar i Hallstahammar, Kolbbäck och Strömsholm. Detta kan innebära att vissa gator blir röjda tidigt på morgonen medan andra inte är klara förrän framåt kvällen beroende på när vi kan starta. Att sanda vid halka tar cirka 7 timmar.

  Bortforsling av snö

  Bortforsling av snö sker mycket begränsat och utförs i första hand i centrum. Vi forslar vid behov bort snö som skymmer sikten och om det inte finns plats att lägga upp snön. För resten av vägnätet gäller att vi bara forslar bort snö om den hindrar framkomligheten.

  Prioriterade områden – här plogas och sandas det först

  Prioriterade vägar är så kallade genomfartsvägar, det vill säga större vägar som exempelvis Trädgårdsgatan och Häradsvägen i Hallstahammar. Även gång- och cykelvägar och vissa parkeringsplatser är prioriterade. Det som också prioriteras är skolor, förskolor och äldreboenden.

  I kartbilderna över Hallstahammar, Kolbäck och Strömsholm har prioriterade cykelbanor och parkeringar markerats. Observera att omprioriteringar kan komma att göras beroende på snöfallets omfattning.

  Vägar som Trafikverket ansvarar för

  Lämna synpunkter på snöröjningen

  Prioriteringskarta för snöröjning i Hallstahammars tätort
  Prioriteringskarta för snöröjning i Kolbäck och Strömsholm