Fler webbplatser

Så här jobbar kommunen med snöröjning

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Kommunens vinterberedskap pågår normalt från slutet av november till andra halvan av mars. Vår personal och entreprenörer är då beredda att ge sig ut med snöplogar och sandbilar vid behov.

  Plogbil som plogar och röjer snö på väg

  Arbetsledare avgör vilka åtgärder som behöver sättas in

  Vinterberedskapen innebär förutom plogning, sandning och påfyllning av sand, att det finns en arbetsledare som har beredskap dygnet runt på både helger och vardagar. Denne arbetsledare bedömer vilka åtgärder som ska göras och kallar in personal om det behövs.

  Innan och efter vinterberedskapen sker snöröjning på ordinarie arbetstid.

  När plogningen börjar beror på snödjup och om snöfallet fortsätter

  Vi försöker att ploga på morgontimmarna om vädret tillåter, då det är mindre hinder i vägen i form av trafik eller parkerade fordon. Skolor snöröjs med fördel under morgontimmarna bland annat på grund av säkerhetsskäl.

  • På prioriterade gator och vägar startar snöröjningen vid ett snödjup på sju centimeter på gator och fem centimeter på cykelvägar.
  • När de prioriterade gatorna och gång- och cykelvägarna har plogats börjar vi med snöröjning på övriga gator, gång- och cykelvägar.
  • Vid risk för halka följs snöröjningen av sandning i samma prioriteringsordning. Kommunen sandar i mitten av gatorna. Det är fastighetsägarens ansvar att sanda efter sin tomtgräns mot gatan.
  • När vädret växlar och ligger runt noll grader Celsius (0°C) är det vanligt att isen smälter och fryser om vartannat. Det gör att sanden fryser fast i isen och det kan upplevas som att sandningen då inte räcker till. I de lägena åker vi ut och sandar igen snarast möjligt.
  • Observera att handskottning av övergångsställen, trappor med mera inte utförs på beredskapstid.

  Snöröjning kan ta mellan 12-16 timmar

  Beroende på mängden snö, samt om det är lössnö eller blötsnö, tar det mellan 12 och 16 timmar att snöröja i Hallstahammar, Kolbäck och Strömsholm. Detta kan innebära att vissa gator blir röjda tidigt på morgonen medan andra inte är klara förrän framåt kvällen beroende på när vi kan starta. Att sanda vid halka tar cirka 7 timmar.

  Bortforsling av snö

  Bortforsling av snö sker mycket begränsat och i första hand i centrum. Vid behov forslar vi bort snö som skymmer sikten om det inte finns plats att lägga upp snön. För övriga vägnätet forslar vi bara bort snö om den hindrar framkomligheten.

  Det kan när kommunens snöröjare plogar gatan bli strängar och vallar av snö kvar längs trottoarer och gångbanor. Den snön är du som fastighetsägare skyldig att ta hand om. Viktigt också att se till att uppfarter och entréer är framkomliga för exempel­vis brevbärare. Läs gärna mer här: Fastighetsägares och enskildas ansvar när det snöat - Hallstahammars kommun

  Prioriterade områden – här plogas och sandas det först

  Prioriterade vägar är så kallade genomfartsvägar, det vill säga större vägar som exempelvis Trädgårdsgatan och Häradsvägen i Hallstahammar. Även gång- och cykelvägar och vissa parkeringsplatser är prioriterade. Det som också prioriteras är skolor, förskolor och äldreboenden. Observera att omprioriteringar kan komma att göras beroende på snöfallets omfattning.

  Vägar som Trafikverket ansvarar för

  Vill du göra en felanmälan gällande snöröjning