Fler webbplatser

Kommunalt dricksvatten

I systemet för kommunalt vatten ingår vattenverk, ledningsnät, reservoarer och pumpstationer samt andra anordningar, som krävs för att kommunens vattenförsörjning ska fungera. Hallstahammars vattenverk producerar cirka 4 500 kubikmeter dricksvatten varje dygn till kommunens samtliga abonnenter.