Fler webbplatser

Dagverksamheten Misteln för dig med demens

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Telefon: 0220-24130
  Besöksadress: Äppelparkens äldreboende, Ingrid Maries väg 1, Hallstahammar

  Mistelns dagverksamhet har öppet:
  Måndag-torsdag klockan 09.00-15.00
  Fredag klockan 09.00-13.30

  Dagverksamheten Misteln på Äppel­parkens äldre­boende är till för dig som bor hemma med minnes­problematik eller demens­sjukdom. Målet med Mistelns dagverksamhet är social samvaro, trygghet och gemenskap. Med de individ­anpassade aktiviteterna stimuleras minnesfunktionen och ensamhet och isolering motverkas. Målet är också att ge stöd och avlastning till närstående.

  Miljön på Misteln är trivsam och välkomnande. Som gäst ska du känna dig trygg och hemmastadd. På Misteln hjälps alla åt för att ge dig en meningsfull dag.

  Varje persons behov tas tillvara och du får fysisk och mental aktivering efter egen förmåga. Det innebär till exempel gymnastik och promenader, att vi tränar olika fysiska funktioner och har kul tillsammans. Vi stimulerar tankeförmågan genom att spela spel, prata om minnen och gamla tider.

  Vi pysslar och bakar ibland och den som vill och förmår kan handarbeta. Vi äter och fikar också tillsammans.

  Samvaron på Misteln kan bidra till att du kan bo kvar längre i ditt eget hem, kanske med stöd och hjälp av hemtjänsten.

  Att få komma och delta i Mistelns dagverksamhet är en insats enligt Socialtjänstlagen (SoL) som kräver ett biståndsbeslut. Du kan ansöka om stödet både skriftligt och muntligt. Antingen skickar du in en ansökan direkt via webben eller på en blankett. Eller så kontaktar du en bistånds­handläggare som kan guida och hjälpa dig med din ansökan. Du är också välkommen att kontakta kommunens kundcenter som hjälper dig vidare till en biståndshandläggare.


  När din ansökan kommit in tar en biståndshandläggare kontakt för ett personligt möte.

  Befattning: Biståndshandläggare för insatser enligt socialtjänstlagen (äldreomsorg)
  Telefon: 0220-24000
  E-post: handlaggaresol@hallstahammar.se

  Du ringer eller e-postar när du vill komma i kontakt med biståndshandläggaren inom äldreomsorgen. Det kan handla om att ansöka om insatser som trygghetslarm, hemtjänst, avlösarservice, särskilt boende, korttidsvistelse eller dagvård.

  För att besöka någon av handläggarna behöver du boka en besökstid.

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Om du inte kan ta dig till dagverksamheten med hjälp av en anhörig kan du utnyttja den avgiftsfria flexlinjen. Med flexlinjen blir du hämtad hemma och skjutsad till Äppelparken. Flexlinjen körs med ett mindre handikappanpassat fordon med ramp för rollatorer och rullstolar. Det gör det enkelt och smidigt att ta sig till Mistelns dagverksamhet.

   

  Personalen på Mistelns dagverksamhet ordnar med resebeställningen till och från dagverksamheten. Tänk dock på att resorna med flexlinjen kan samordnas med andra och att restiden är flexibel.

  När du vistas på dagverksamheten Misteln tas en dagavgift ut enligt en fastställd taxa. Du betalar också en avgift för maten.

  För dig som vårdar en närstående med minnesproblematik eller demenssjukdom kan dagverksamheten utgöra ett viktigt stöd i form av avlastning. Du ska alltid känna dig trygg i att lämna din närstående på Misteln.