Fler webbplatser

Naturskolan – ett centrum för utomhuspedagogik

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Ansvarig för naturskolan Kvarnhagstorp (Torpet)
  Telefon: 0220-24254

  Mellan Kolbäck och Strömsholm, strax söder om Mölntorp, nära väg 252 ligger Naturskolan Kvarnhagstorp, eller som det ofta kallas – Torpet. Naturskolan, som är ett samarbetsprojekt mellan Hallstahammars kommun och Naturskyddsföreningen i Hallstahammar, används för att undervisa i läroplanens flesta ämnen.

  Bild på naturskolan Kvarnhagstorp

  Pedagogik som tar naturen till hjälp

  Naturskolan består av ett område som gjorts i ordning med två naturstigar, grillplats och värmestuga. Utefter stigarna finns hållplatser som på ett pedagogiskt sätt används i undervisningen. Här kopplar man samman olika ämnen som matematik, svenska, engelska, historia och naturkunskap med praktiskt tillämpning i utomhusmiljön.

  Naturskolan är också en given plats för att jobba med folkhälsofrågor och stärka relationerna i olika elevgrupper utifrån ett friluftslivsperspektiv.

  Naturskolans verksamhet bidrar till certifieringen ”Grön flagg” som kommunens samtliga skolor är anslutna till.

  Logotypen för Naturskyddsföreningen i Hallstahammar

  Naturskolan används av förskolor och skolor i Hallstahammars kommun som har möjlighet att boka in lektionstillfällen. På helger och kvällar utnyttjas torpet som möteslokal för Naturskyddsföreningen.

  Lokala Naturvårdssatsningens logotyp

  Ett projekt med stöd från den lokala naturvårdssatsningen LONA

  Projektet med att skapa en naturskola startade år 2013 och slutfördes under 2017. För att göra projektet möjligt har kommunen tillsammans med Naturskyddsföreningen i Hallstahammar fått ett statligt bidrag från Länsstyrelsen och Naturvårdsverket på drygt 130 000 kronor.

  Mer information och en inspirerande film

  Den lärare som ansvarar för det praktiska arbetet runt skolan svarar gärna på frågor om Naturskolan Kvarnhagstorp. Se gärna filmen som skildrar en förmiddag med lektioner i naturskolan. Du kan också läsa mer om naturskoleföreningen och certifieringen "Grön flagg".