Fler webbplatser

Vatten och avlopp

Mälarenergi Vatten AB ansvarar för driften av kommunala vatten- och avloppstjänster i kommunen och är ett gemensamt VA-bolag där Västerås, Hallstahammar och Surahammar samverkar för att säkra leveranserna av kranvatten och avloppsrening. På Mälarenergis webbplats hittar du information om dricksvatten och avlopp, slamtömning, taxor och avgifter och hur du gör felanmälan. Här hittar du också information om vattenkvalitet, samt var det finns vattenkiosker att hämta dricksvatten från vid behov, med mera.