Fler webbplatser

Vatten och avlopp

Under den här rubriken får du information om dricksvatten, vad som gäller om du har egen brunn, kommunalt och enskilt avlopp, slamtömning, taxor och avgifter och hur du gör felanmälan. Här hittar du också information om vattenkvalitet och fluorhalt, samt var det finns vattenkiosker att hämta dricksvatten från vid behov, med mera.

Mälarenergi Vatten AB ansvarar för driften av kommunala vatten- och avloppstjänster i kommunen och är ett gemensamt VA-bolag där Västerås, Hallstahammar och Surahammar samverkar för att säkra leveranserna av kranvatten och avloppsrening.