Fler webbplatser

Rökfritt - förbjudet att röka utom- och inomhus

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Alkohol- och tobakshandläggare
  Telefon: 0220‑247 02
  E-post: alkohol.tobak@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Den som inte röker har rätt till rökfria miljöer. Rökförbudet innebär att alla, även icke-rökare samt personer med astma och allergier, kan vistas i offentliga miljöer utan att utsättas för tobaksrök. Lagen om tobak och liknande produkter är också till för att minska rökningen i samhället samt att motverka att barn och ungdomar börjar röka.

  Platser där rökning är förbjuden kallas för rökfria miljöer. I lagen står det på vilka platser som rökning är förbjuden. De flesta respekterar rökförbudet på allmänna platser av omtanke om andra. 

  • Lokaler och entréer för offentlig verksamhet och andra lokaler dit allmänheten har tillträde såsom sjukhus, vårdcentraler, andra serviceinrättningar, butiker, mataffärer, bibliotek, biografer och teatrar.
  • Restauranger och andra serveringsställen inklusive uteserveringar och entréer/områden utanför restauranger och caféer.
  • Lokaler och områden avsedda för skola och barnomsorg (både inom- och utomhus).
  • Järnvägs- och busstationer samt områden i anslutning till färdmedel, till exempel perronger, busshållplatser och taxizoner.
  • Färdmedel i kollektivtrafik; till exempel bussar och tåg.
  • Lekplatser som allmänheten har tillträde till.
  • Inhägnande platser/arenor utomhus, till exempel idrottsanläggningar och fotbollsplaner. Rökförbudet gäller även när andra arrangemang hålls på platsen, som till exempel konserter.
  • Lokaler avsedda för gemensamt bruk i bostäder.

  Rökförbudet gäller för tobak och liknande produkter:

  • cigaretter
  • rulltobak
  • tobak för vattenpipa
  • andra tobaksvaror för rökning såsom cigarrer och piptobak
  • e-cigaretter och påfyllnings­behållare
  • örtprodukter för rökning
  • vattenpipor
  • "njutnings­medel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak", hit räknas till exempel även e-cigaretter som inte innehåller nikotin

  Den som äger eller bedriver verksamheten på något område som är rökfritt ska se till att förbudet följs. Med ansvaret följer att informera om rökförbudet genom skyltning och vid behov gripa in med information och tillsägelser.


  Om någon trots tillsägelser fortsätter att röka där rökning inte är tillåten, får personen avvisas. Det är bara poliser och ordningsvakter som har rätt att avvisa personer. Den som är ansvarig för att rökförbudet följs har alltså inte laglig rätt att själv avlägsna personer som bryter mot rökförbudet, utan måste ta hjälp av polis eller ordningsvakter.

  Om du upplever att rökförbudet inte följs på en plats som ska vara rökfri bör du i första hand vända dig till den som driver och är ansvarig för verksamheten. Det kan vara till ägaren av restaurangen eller uteserveringen, bussbolaget eller rektorn på skolan. Om det inte blir någon förändring kan du vända dig till kommunens miljö- och hälsoskydd som har tillsynsansvaret för att tobakslagen följs.

  Rökförbudet i lagen om tobak och liknande produkter omfattar inte privata miljöer såsom flerbostadshus, privata bostäder eller andra lokaler för boende. Här ingår eventuella altaner eller balkonger, där det alltså är tillåtet att röka.

  • Du som vill röka på balkongen eller uteplatsen bör tänka på att dina grannar kan få in röken i sina lägenheter och bli störda av det. Anpassa därför din rökning.
  • Du som blir störd av att din granne röker på balkongen bör prata med grannen och berätta att du känner dig störd av rökningen. Fråga om det finns möjligheter att ändra på något så att du störs mindre.
  • Om ni inte kommer överens finns det inte så mycket annat att göra än att gå in och stänga fönster och dörrar.
  • Som fastighetsägare eller bostadsrättsförening har man svårt att förbjuda normal rökning på balkonger eller uteplatser.
  • Däremot kan fastighetsägaren eller föreningen införa regler om att rökning inte är tillåten i allmänna utrymmen som trapphus, tvättstuga eller gemensamhetslokal.
  • Om röken tränger in genom stängda dörrar och fönster kan det finnas brister i ventilationen. Då är det till fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningens styrelse du ska vända dig i första hand. De ansvarar för att ventilationen fungerar på rätt sätt.

  Kommunen har tillsynsansvar på rökfria miljöer vilket innebär bland annat att kommunen ska informera verksamheter där rökförbudet gäller och kontrollera att den som är ansvarig följer lagen.

  Kampanjbild om rökfri miljö från Folkhälsomyndigheten