Rökfria miljöer inom- och utomhus

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Alkohol- och tobakshandläggare
  Telefon: 0220‑247 02
  E-post: alkohol.tobak@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Lagen om tobak och liknande produkter förbjuder rökning i vissa offentliga miljöer och gemensamhetslokaler. Bland annat ska lokaler för hälso- och sjukvård, barn- och ungdomsverksamhet samt restauranger vara rökfria. Även hotell måste erbjuda rökfria rum, samt att entréer, trappor och hissar är rökfria. För en mängd områden utomhus gäller också rökförbud.

  Ansvar för skyltning samt att rökförbudet följs

  Ansvaret för att rökförbudet följs ligger på den som har praktiska möjligheter att se till att bestämmelserna följs. Det innebär att du som äger eller använder en lokal eller utrymme dit allmänheten har tillträde och där rökförbud råder ansvarar för att sätta upp skyltar som tydligt informerar om rökförbudet. Vid entréer har ägaren eller den som på annan grund disponerar över lokalen eller utrymmet innanför entrén ansvar för rökförbudet. Det gäller oavsett om denna person äger eller disponerar området utanför entrén. Ansvaret för skyltning gäller också områden utomhus som omfattas av rökförbudet.

  • På en lekpark som allmänheten har tillträde till är det exempelvis vanligen kommunen som har ansvar för att se till att rökförbudet följs och
  • när det gäller en uteservering är det den som driver serveringsverksamheten som är ansvarig.

  Förutom att sätta upp skyltar har du också ansvaret att säga till den person som inte respekterar rökförbudet. Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får personen avvisas. Det är bara poliser och ordningsvakter som har rätt att avvisa personer. Den som är ansvarig för att rökförbudet följs har alltså inte laglig rätt att själv avlägsna personer som bryter mot rökförbudet, utan måste ta hjälp av polis eller ordningsvakter.

  Exempel på var rökförbud utomhus gäller

  • På uteserveringar utanför till exempel restauranger och caféer.
  • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen dit allmänheten har tillträde, bland annat restauranger, butiker, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.
  • Områden i anslutning till färdmedel som finns utomhus, till exempel perronger, busshållplatser och taxizoner. Även andra utomhusområden som är avsedda för resenärer, exempelvis biljettområden och gångbanor i anslutning till spårområdet omfattas av förbudet.
  • Inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, det vill säga idrottsanläggningar. Rökförbudet gäller inte bara platser för själva idrottsutövandet utan även platser som används för andra ändamål, exempelvis försäljning, under förutsättning att dessa platser ligger inom det inhägnade området. Om idrotts­anläggningen används för andra aktiviteter och arrangemang, till exempel konserter och mässor, omfattas den fortfarande av rökförbudet.
  • På lekplatser som allmänheten har tillträde till.

  Rökförbudet omfattar fler produkter

  Rökförbudet omfattar inte bara tobaksvaror utan även tobaksrelaterade produkter, exempelvis e-cigaretter.

  Även om alla produkter inte förbränns när de används jämställs användningen med "rökning" vid tillämpningen av reglerna om rökfria miljöer. Huvudskälet till detta är att avnormalisera rökning.

  I de rökfria miljöerna är det förbjudet att:

  • röka tobak
  • inhalera tobak som förångats (exempelvis användning av så kallade heat-not-burn produkter)
  • röka örtprodukter
  • använda e-cigaretter
  • använda njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak (t.ex. att röka vattenpipa med annat innehåll än tobak).

  Kommunens ansvar

  Kommunen har tillsynsansvar över de rökfria miljöerna. Det innebär bland annat att kontrollera att den ansvarige följer lagens krav samt lämna information och råd till den ansvarige.

  Svar på frågor och mer information

  Har du frågor om lagen som reglerar rökförbud i vissa offentliga miljöer och gemensamhetslokaler är du välkommen att kontakta kommunens alkohol- och tobakshandläggare.

  På Folkhälsomyndighetens webbplats finns också mer information och lagtexterna kan du läsa på riksdagens webbplats.