Avgifter, klassning och livsmedelstaxa

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Som företagare med livsmedelsverksamhet måste du dels betala en engångsavgift när du registrerar din verksamhet, dels en kontrollavgift. Kontrollavgiftens storlek beror bland annat på riskerna som finns i din verksamhet och tids­åtgång för kontroll. Om miljöinspektörerna upptäcker brister och avvikelser vid kontroll tas även avgift ut för de uppföljningar som måste göras.

  Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för att handlägga ärendet att registrera din verksamhet. Den avgiften motsvarar taxan för en timmes arbete.

  Livsmedelskontrollen i Sverige bygger på de avgifter som alla livsmedelsverksamheter betalar. Från den 1 januari 2024 inför Livsmedelsverket ett nytt sätt för alla kommuner att räkna ut mängden livsmedelskontroll. Det är en ny modell för riskklassning och beräkning av kontrollfrekvens, det vill säga hur många kontroller som bygg-och miljöförvaltning ska göra under fem år.


  Under 2023 och början på 2024 kommer alla livsmedelsverksamheterna i Hallstahammars kommun att riskklassas om efter en ny, nationell modell, som ligger till grund för hur mycket livsmedelskontroll som varje företag ska få. Beräkningen i modellen bygger på hur mycket du som livsmedelsföretagare säljer, producerar, vad som produceras, hur stor verksamheten är, antalet årsverken med mera.


  Kontrollfrekvensen för en livsmedelverksamhet beror på vilka risker den innebär för människors hälsa och konsumentens intresse.


  För mindre och enklare livsmedelsverksamheter kan kontrollfrekvensen vara så liten som en eller två gånger inom en femårsperiod. Är livsmedelsverksamheten stor med en mer omfattande hantering, får de företagen en kontrollfrekvens på minst en gång, och upp till max fem gånger, per år.

  Om kontroll visar på brister som behöver följas upp, gör bygg- och miljöförvaltningen uppföljande kontroll eller kontroller. För dessa besök tas en timavgift enligt fastställd timtaxa ut.

  Det är politikerna i kommunfullmäktige som beslutar om livsmedelstaxan.