Ansök om serveringstillstånd

Ett serveringstillstånd enligt alkohollagen kan beviljas till ett slutet sällskap eller till allmänheten, vid enstaka tillfällen eller stadigvarande. Förutom att ha tillstånd att servera alkohol på exempelvis en restaurang kan också tillstånd ges för den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap. Vill sedan du som redan har ett serveringstillstånd även anordna provsmakning av alkohol­haltiga drycker eller krydda din egen spritdryck för att till exempel servera vid ett julbord måste du anmäla det till kommunen.

 

Så här går ansökan till

När du kontaktar oss och berättar att du vill ansöka om serveringstillstånd brukar vi föreslå ett möte där vi tillsammans går igenom processen samt vilka handlingar du behöver lämna tillsammans med din ansökan.

Befattning: Alkohol- och tobakshandläggare
Telefon: 0220‑247 02
E-post: alkohol.tobak@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Förbered alla bilagor som ska bifogas ansökan så slipper du komplettera och hand­läggningen går snabbare.

Vid ansökan om serveringstillstånd tar kommunen ut en avgift, prövningstillstånd. Avgiften måste vara betald innan ansökan behandlas.

Ansökningsavgift betalas in på Hallstahammars kommun Pg 12 36 90-0. Märk inbetalningen med "Serveringstillstånd" och namn. Bifoga kvitto på inbetald avgift vid ansökan. Du hittar avgifterna för olika tillstånd i taxan nedan.

Observera! Det är viktigt att du ansöker i god tid. En ansökan behandlas först när den är komplett och avgiften är betald. Handläggningstiden varierar men normaltiden för en ansökan om stadigvarande tillstånd är två månader och en ansökan om tillfälligt serveringstillstånd tar cirka sex veckor från det att en komplett ansökan kommit in.

Kommunen skickar remisser till andra myndigheter främst till polisen, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.

För att det ska vara möjligt att få serveringstillstånd ska du som söker visa att du besitter kunskap om svensk alkohol­lag­stiftning. Detta görs oftast genom att du som söker får göra Folkhälsomyndighetens kunskapsprov. Kommunen bokar en tid med dig när det är dags.

Kommunen granskar de handlingar som du har lämnat samt remissvar från andra myndigheter. Kommunen besöker restaurangen för att se förutsättningarna för verksamheten. Alla uppgifter sammanställs i en utredning som visar om alkohollagens krav är uppfyllda.

Beslut fattas utifrån av vad som framkommit i utredningen. Om alkohollagens alla krav är uppfyllda kan serverings­tillstånd beviljas och du får ett tillståndsbevis. Om alkohollagens krav inte är uppfyllda beviljas inte serveringstillståndet. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det till förvaltningsrätten.