Företagsbesök för ett gott företagsklimat

Är du som företagare intresserad av ett besök från näringslivsenheten för att skapa kontakter, diskutera era utmaningar och möjligheter?

Det finns en stark vilja från kommunens sida att ha en god dialog med dig som företagare. Därför gör vi regelbundna företagsbesök för att förbättra förutsättningarna för kommunens näringsliv att driva och utveckla sina företag och hitta samarbeten. Vi kan även bjuda med företagsstödjande aktörer från länet så som Almi Mälardalen eller Handelskammaren Mälardalen som kan bidra med affärsnytta.

Kontakta oss och boka ett besök

Välkommen att ta kontakt med oss om du vill att vi besöker just ditt företag. Du kan mejla näringslivsenheten eller kontakta näringslivschefen direkt.

E-post: naringsliv@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Namn: Madeleine Ahlqvist
Befattning: Chef för näringslivsenheten
Telefon: 0220-24660
E-post: madeleine.ahlqvist@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar