Att tänka på när du ska ha ett större evenemang

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Bakom ett lyckat evenemang ligger noggrann planering och förberedelser och du behöver oftast söka olika typer av tillstånd. Planera ditt evenemang noggrant och i god tid i förväg och se till att du skickar in de dokument som behövs för att minska handläggningstiden. Här får du veta vad du behöver tänka på.

  Tänk på att du som arrangör av ett offentligt evenemang kan omfattas av olika typer av tillstånd som utfärdas av olika typer av myndigheter med olika ansvarsområden. Det kan exempelvis vara Polis, kommun eller Räddningstjänst. Bra mallar och information finns på verksamt.se.

  Information från Hallstahammars kommun om de tillstånd som vi ger hittar du här

  Information om de tillstånd Polisen ger hittar du här

  Information om tillstånd som ges av Räddningstjänsten Mälardalen hittar du här

  Marknadsföring i Evenemangsguiden

  Som förening, organisation eller privatperson kan du kostnadsfritt anmäla ditt evenemang för marknadsföring i evenemangsguiden påå Visit Hallstahammar. För att ditt evenemang ska publiceras ska evenemanget vara öppet för allmänheten. Det betyder att det inte krävas medlemskap eller liknande för att man ska kunna ta del av evenemanget. Det går att ta en entréavgift eller att sälja biljetter på plats eller i förväg. Om evenemanget kostar så ska det tydligt framgå i evenemangsbeskrivningen. Arrangemanget ska äga rum i Hallstahammars kommun och vara av en tillfällig karaktär. Riktlinjer och kriterier för marknadsföring av evenemanget kan du läsa mer om i evenemangsguiden.

  Länk till registreringsformuläret för Evenemangsguiden

  Länk till riktlinjer för publicering av evenemang i Evenemangsguiden

  Länk till Verksamt.se med tips och råd hur du planerar ditt evenemang