Leader Mälardalen

  Befattning: Verksamhetsledare
  Telefon: 070-3657520
  E-post: info@leadermalardalen.se
  Besöksadress: Brunnby Gård, 725 97 Västerås

  Namn: Madeleine Ahlqvist
  Befattning: Chef för näringslivsenheten
  Telefon: 0220-24660
  E-post: madeleine.ahlqvist@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Leader står för lokalt ledd utveckling. I varje leaderområde bildar personer från privat, ideell och offentlig sektor, och som bor och verkar i området, en förening. Tillsammans tar föreningen fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommer överens om vilka insatser som ska prioriteras under programperioden.

  Logotypen för Leader Mälardalen

  Hallstahammar ingår i leaderområdet där föreningen heter Leader Mälardalen. Området omfattar sju hela kommuner och en mindre del av en kommun. Området spänner över fyra län.

  I varje område finns ett kontor med medarbetare som hjälper till att informera, utveckla idéer och ta emot ansökningar. Varje leaderförening har också en styrelse (Lokal Aktions Grupp=LAG) som fattar beslut om vilka projektidéer som ska prioriteras. Det är slutligen Jordbruksverket som godkänner vilka projekt som ska få stöd från EU:s fonder. Inom Leader Mälardalen kan du söka projektmedel från tre av fonderna; Landsbygdsfonden, Socialfonden eller Regionalfonden.