Sälja tobaksfria nikotinprodukter

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Alkohol- och tobakshandläggare
  Telefon: 0220‑247 02
  E-post: alkohol.tobak@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Du som vill sälja tobaksfria nikotinprodukter måste anmäla detta till kommunen. Du måste också betala en avgift varje år för den tillsyn som handläggaren gör av din verksamhet. Det är lagen om tobaksfria nikotinprodukter som reglerar hur försäljning får gå till.

  En tobaksfri nikotinprodukt är en produkt utan tobak, men som innehåller nikotin. I vardagligt tal kallas sådana produkter till exempel vitt snus, nikotinpåsar, tobaksfritt snus, och de finns i en mängd olika varumärken.

  Tobaksfria nikotinprodukter får bara säljas till personer som fyllt 18 år. Den som lämnar ut produkterna ska kontrollera att köparen har fyllt 18 år. I butiken ska finnas skylt om 18-årsgräns.

  Det är lagligt att det finns reklam för tobaksfria nikotinprodukter på försäljningsstället. Däremot får du inte göra reklam på internet, i radio eller i tidningar.

  Varje förpackning ska ha en hälsovarning, ett informationsblad och en innehållsdeklaration. Saknas något av dessa får du inte sälja produkten.

  Du som är butiksägare eller försäljningsansvarig ska se till att personalen känner till försäljningsreglerna och verksamhetens rutiner. Du bör informera personalen löpande under året. Kom ihåg att även informera eventuell extrapersonal. Om du är ensamföretagare måste du själv hålla dig informerad.

   

  Du måste också enligt lagen ha ett så kallat program för egenkontroll, ett egenkontrollprogram. Syftet med ett sådant program är att skapa bra rutiner kring försäljningen och därmed göra det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna. Egen­kontroll­programmet ska skickas in till kommunen tillsammans med din anmälan.

  Du som säljer tobaksfria nikotinprodukter måste anmäla detta till Hallsta­hammars kommun. I din anmälan ska du också bifoga ditt egenkontrollprogram.

   

  Om en verksamhet byter ägare ska den tidigare ägaren avanmäla sin försäljning och den nya ägaren anmäla att försäljning ska påbörjas.

   

  Kommunen ska varje år kontrollera att du följer de regler som finns när det gäller försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. Det kallas för tillsyn. För tillsynen tar kommunen ut en avgift. Storleken på avgiften beslutas av politikerna i bygg- och miljönämnden.

  Följs inte lagen kan kommunen förbjuda försäljning av tobaksfria nikotinprodukter i din butik. Du som medvetet eller av misstag bryter mot reglerna om försäljning kan också få ett straff i form av böter eller fängelse. Kassa­personalen har ett personligt straffansvar och kan dömas till böter eller i värsta fall fängelse om tobaksfria nikotinprodukter säljs till en person som inte fyllt 18 år.

  Har du frågor är du välkommen att vända dig till kommunens alkohol- och tobaks­handläggare som även har tillsynsansvar när det gäller försäljning av tobaklsfria nikotinprodukter.


  Följande länkar kan också ge mer information: