Serveringstillstånd för alkohol

Här hittar du information om serveringstillstånd för alkohol, vad du behöver veta innan du får tillstånd, vilket ansvar du har och vilken information vi behöver få in från dig.