Kompetensförsörjning - en möjlighet att utveckla ditt företag

Kompetensförsörjningen är en stor utmaning för näringslivet i vår region. Många konkurrerar om framtidens arbetskraft och det blir allt tuffare att hitta rätt kompetens och att vara en attraktiv arbetsgivare. I Hallstahammars kommun jobbar vi på olika sätt med att försöka underlätta för näringslivet att hitta rätt kompetens. Det handlar om att skola och näringsliv jobbar tätt tillsammans för att eleverna ska lära sig det företagen efterfrågar. Kommunen har också ett tätt samarbete med Arbetsförmedlingen och vi har en mängd begåvade människor inom Jobbcentrum som gärna gör praktik på en arbetsplats. Det finns också aktörer på regional nivå som kan stödja i kompetensförsörjningsfrågor.