Offentlig upphandling

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Jurist och upphandlare
  Telefon: 0220-24093
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Inköp av varor och tjänster ska alltid ske på det mest kostnadseffektiva sättet. Det gäller alla typer av inköp, som kontorsmaterial, konsulttjänster, livsmedel, fordon, utbildningar och entreprenader, med mera. Genom att upphandla dessa varor och tjänster, kan kommunen få bättre priser och avtalsvillkor.

  Kommunens inköp regleras genom ramavtal

  Största delen av kommunen inköp görs idag via avrop från tecknade ramavtal. Ramavtalen är bindande, vilket betyder att när en vara eller tjänst ska köpas måste kommunen välja den eller de leverantörer som ingår i det aktuella ramavtalet.

  Leverantörer kan lämna anbud vid upphandlingar

  Du som vill vara leverantör till Hallstahammars kommun kan bevaka kommunens upphandlingar genom att kostnadsfritt skapa konto i databasen Visma Tendsign, som innehåller pågående offentliga upphandlingar i hela Sverige.

  Kommunen tar endast emot e-fakturor

  Lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling innebär att alla inköp som Hallstahammars kommun gör, ska faktureras med en e-faktura. Observera att PDF inte är ett godkänt format.

  Du som är leverantör av varor eller tjänster kan använda dig av olika alternativ när du skickar en faktura till kommunen.

  För dig som har ett e-faktureringssystem

  Har du ett befintligt affärs- eller ekonomisystem som hanterar e-fakturering ska du använda dig av det:

  • PEPPOL (Hallstahammars kommun, PEPPOL-id är 0007:2120002064)
  • Svefaktura (Välj Pagero där vårt id är detsamma som kommunens organisationsnummer 212000‑2064 eller GLN 7300009066803)

  För dig som saknar e-faktureringssystem

  Har du inget e-faktureringssystem kan du använda Hallstahammars kommuns fakturaportal och Pagero Online:

  Vid fakturering ska alltid en referens bestående av bokstäverna ZH följt av sex siffror anges. Ange bokstäver och siffror i en följd utan mellanslag.

  Lagen ska främja konkurrens och bäst utnyttjande av offentliga medel

  Lagen om offentlig upphandlings främsta syfte är att åstadkomma en öppen och konkurrensutsatt marknad. Lagen syftar till att:

  1. offentliga myndigheter som till exempel kommunen, ska upphandla varor och tjänster för att få bästa kvalitet till lägsta möjliga kostnad.
  2. företag och företagare (de som säljer varor och tjänster) ska alla, på lika villkor ha möjlighet att lägga anbud och delta i upphandlingar där de ser möjlighet och önskar att bli leverantör av varor eller tjänster