Miljöfarlig verksamhet

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  I miljöbalken anges vad som är miljöfarlig verksamhet. Innan du startar en miljöfarlig verksamhet måste du ta reda på om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig.

  Planerar du att starta en miljöfarlig verksamhet?

  Tänk på att alltid kontakta bygg- och miljöförvaltningen innan du startar en miljöfarlig verksamhet. I miljöprövningsförordningen (2013:251) kan du se vilka typer av verksamheter som kräver tillstånd eller anmälan.

  Tillstånd, anmälan och klassning

  Tillstånd söker du hos mark- och miljödomstolen eller hos länsstyrelsen medan anmälan om miljöfarlig verksamhet görs till bygg- och miljönämnden.

  Miljöfarliga verksamheter indelas i tre klasser (A, B och C) efter hur stor risk för miljöpåverkan de har:

  • A-verksamheter har stor risk för miljöpåverkan. För att starta en A-klassad verksamhet krävs tillstånd av mark- och miljödomstolen
  • B-verksamheter bedöms ha något mindre risk för miljöpåverkan. För att starta en B-klassad verksamhet krävs tillstånd av länsstyrelsen
  • C-verksamheter har lägre risk för miljöpåverkan och kräver därför inte tillstånd. Innan du startar en C-klassad verksamhet måste du dock anmäla den till bygg- och miljönämnden i god tid (minst sex veckor) innan verksamheten påbörjas

  Utöver dessa tre klasser räknas all verksamhet, som ryms inom definitionen i 9 kapitlet 1-3 §§ miljöbalken, till miljöfarlig verksamhet. Det innebär att miljöbalkens allmänna regler om miljöfarlig verksamhet gäller för såväl privatpersoner som för företag.

  Sevesoanläggningar