Samverkan skola och näringsliv

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Studie- och yrkesvägledare på Parkskolan
  Telefon: 0220-24253
  Besöksadress: Parkgatan 27, Hallstahammar

  Befattning: Studie- och yrkesvägledare på Tunboskolan
  Telefon: 0220-24644
  Besöksadress: Södra Prästgårdsgatan 2, Kolbäck

  Befattning: Studiekonsulent - Kommunens aktivitetsansvar (KAA)
  Telefon: 0220-24792

  Du kan även sms:a nummer 072‑595 35 09.

  Du som företagare eller chef inom en närings­verksamhet gör en viktig insats genom att ta emot elever för praktisk arbets­livs­orientering, prao. Syftet med prao är att eleverna ska få kunskaper om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval. Du som arbetsgivare har också ett gyllene tillfälle att hitta och knyta kontakter med framtida arbetskraft. På hösten genomför skolan arbetsmarknadsveckor för elever i årskus åtta. Då får eleverna möjlighet att komma på studiebesök och företag besöker skolan och berättar om yrken och arbetsplatser. Dagens elever är morgon­dagens medarbetare och företagare! 

  Person som arbetar på apotek

  PRAO för ökad kunskap om näringslivet

  Den praktiska arbetslivsorienteringen, praon är en obligatorisk del av undervisningen både i grundskolan och i grund­sär­skolan. I stort sett alla arbetsplatser kan ta emot en praoelev oavsett om det är ett stort eller litet företag, en förening, en kommun eller en myndighet.

  I Hallstahammars kommun genomförs praon för eleverna i årskurs åtta under vårterminen och för eleverna i årskurs nio under höstterminen. Varje elev ska vara på prao en vecka i åttan och en vecka i nian.

  Perioderna när eleverna på Parkskolan och Tunboskolan genomför sin prao sträcker sig oftast över fyra veckor i mars eller början av april, samt fyra veckor i oktober eller november.

  Praktik för elever med individuell studieplan

  För elever som saknar behörighet till ett nationellt gymnasieprogram erbjuds introduktionsprogrammet i Hallstahammar. Alla elever följer en individuell studieplan. Den utgår från elevens behov, förutsättningar och mål. Studieplanen visar vad som behövs för att du ska bli behörig till gymnasiet eller komma ut i arbetslivet.

  Ica Matkassen i Hallstahammar är ett av de företagen i kommunen som erbjuder prao och praktik.

  – Ica Matkassen tar emot våra elever och ungdomar på ett föredömligt sätt, får våra elever och ungdomar att lära sig massor av nya saker och får de att växa som personer. Underlättar stort i vårt arbete med elever och ungdomar som behöver en extra push i vardagen, säger Arman Elezovic, enhetschef och rektor för gymnasieutbildningen.

  – Vi ser det som en självklarhet att engagera oss i barn och ungdomars utveckling och välmående. Alla är vi olika och om man av någon anledning finner det svårt att gå till skolan ställer vi upp med alternativ sysselsättning. Vi är sedan länge engagerade i praktik för ungdomar och anpassar uppgifter och arbetstid efter individ. Hos oss har vi en lättsam stämning och kan erbjuda uppgifter i olika svårighetsgrad. Ett plus för de som kommer är ju också att möjligheten till sommarjobb/extrajobb finns om man lägger manken till. Men inget av detta skulle vara möjligt utan någon som samordnar hela projektet, så ett stort tack till personalen på gymnasieutbildningen som tog kontakt med oss och initierade samarbetet - vi ser detta som en långsiktig satsning!, säger Marie Söderberg, butikschef Ica Matkassen.

  Arbetsmarknadsveckor i samverkan med närings­livet

  Under hösten genomför man även arbetsmarknadsveckor för elever i årskurs åtta.

  – Det vi alltid vill ha stöd och hjälp med är samverkan kring våra temadagar som vi kallar för arbetsmarknadsveckor eller framtidsveckor. Då ser vi gärna att vi får komma på studiebesök eller om det finns företagare som vill komma till oss. Självklart vill vi gärna också har ännu fler kontakter inför prao, säger Ann-Sofie Rapp, rektor Tunboskolan.

  Se den tecknade filmen från Skolverket om hur du som arbetsgivare kan ta emot en praoelev på din arbetsplats. (Cirka 1 minut och 50 sekunder)

  För att eleverna ska få insyn i flera olika yrken vill vi ha ett samarbete med så många olika företag som möjligt. Vi ber dig därför att skicka in en intresseanmälan om att du vill ta emot en eller flera praoelever.


  När det är aktuellt för eleverna att gå ut på praovecka tar vi kontakt med dig för mer information och vidare diskussioner om när det kan passa att ta emot praoelev.

  Med din intresseanmälan har du inte förbundit dig till något.


  Observera att det inte ges någon ersättning för att ta emot praoelever.

  När vi, Hallstahammars kommun och du som företagare eller näringsidkare kommit överens om att en eller flera elever ska göra sin prao på din arbetsplats skriver vi ett avtal som både du och elevens vårdnadshavare får underteckna.

   

  I samband med att avtalet skrivs ska du som företagare även göra en riskbedömning av praoplatsen samt fylla i en checklista där du gått igenom och kontrollerat att arbetsplatsen har en bra och säker atrbetsmiljö för minderåriga.