Ansvarig för servering av alkohol

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Alkohol- och tobakshandläggare
  Telefon: 0220‑247 02
  E-post: alkohol.tobak@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Du behöver utse serveringsansvarig personal när du ska servera alkohol. När du utser en eller flera serveringsansvariga ska du alltid meddela kommunen. Det gäller också om du byter serveringsansvariga.

  Anmäl serveringsansvariga personer här

  Under hela öppettiden ska det vara tydligt vem som har serveringsansvaret i din verksamhet. När du utser en eller flera serveringsansvariga måste du alltid meddela kommunen. Det gäller också om du byter serveringsansvariga.

  Det här gäller för den som är serveringsansvarig

  Den serveringsansvariga personen ska:

  • kunna överblicka hela serveringen, även uteserveringen
  • ha tillräckliga kunskaper i alkohollagstiftningen för att kunna sköta sin uppgift
  • befinna sig på serveringsstället under hela öppettiden
  • vara minst 20 år gammal

  Tänk på att det inte är kommunen eller alkohol- och tobakshandläggaren som gör en lämplighetsprövning för att avgöra om personerna är lämpliga för uppgiften. Det är ditt ansvar som tillståndshavare att förvissa dig om att personen är lämplig och avgöra detta.