Råd och stöd för företagare

På Verksamt.se samlar myndigheterna Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket information och e-tjänster som du som ska starta, driver, utvecklar eller avvecklar företag kan ha nytta av. Där finns en hel del nyttiga e-tjänster. Här kan du också läsa om olika stödorganistaioner som finns i Västmanlands län och vad de kan hjälpa dig med.

Verksamt.se

Finansieringsöversikt

Energikontoret Mälardalen

Många företag kan enkelt sänka sin energianvändning med 10 procent. Det är där Energikontoret i Mälardalen kommer in i bilden. De hjälper dig att hitta de små förändringarna som kan skapa stor skillnad.

Så går det till:

  1. Deras energiexperter besöker din anläggning för att hitta de första enkla energiåtgärderna.
  2. Efter besöket får ni tips på hur ni kan få ett mer systematiskt energiarbete på sikt.
  3. Hela processen är helt kostnadsfri och kräver inget större åtagande från dig. Effekten av det här samarbetet blir att du sänker elkostnaderna på företaget. Du får ökad kunskap om energieffektivisering och ett långsiktigt energiarbete. Dessutom minskar du klimatutsläppen och miljöprofilerar ditt företag.

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Att sammanföra arbetsgivare med arbetssökande är deras viktigaste uppgift. De finns där behoven finns, i hela landet. Alla deras tjänster är avgiftsfria.