Tillgänglighet för portalen för företagsregister

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Den här sidan beskriver hur webbplatsen business.updatesystem.se som tillhandahåller vårt företagsregister uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till Update System AB så att de eventuellt kan åtgärda dem.

  Hur tillgänglig är webbplatsen?

  Delar av webbplatsen är inte helt tillgängliga och du finner mer information om detta under
  avsnittet "Innehåll som inte är tillgängligt" nedan.

  Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

  Om du vill ta del av innehåll på webbplatsen som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss
  enligt nedan:
  E-post: info@updatesystem.se
  Telefon: 0431-456618

  Vad kan du göra om du upptäcker brister i webbplatsens tillgänglighet?

  Informera oss om bristerna, vi tar tacksamt emot information om det som inte fungerar för att
  eventuellt göra en bedömning till åtgärd.

  Tillsyn

  Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyns för lagen om tillgänglighet till digital
  offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta
  Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

  Innehåll som inte är tillgängligt

  Det finns bilder som saknar beskrivning
  Det saknas uppläsning av text
  Texter har låga kontraster mot bakgrunder
  Ibland används färg som enda sätt att urskilja länkar eller information
  Fokusmarkering saknas
  I formulär kan det vara svårt att uppfatta felmeddelande då dessa ändrar färg

  Oskäligt betungande anpassning

  Update System AB är inte en offentlig aktör och därav kommer vi hävda oskäligt betungande
  anpassning plus att vi har en äldre plattform.

  Hur vi har testat webbplatsen?

  Vi har gjort en självskattning av Business – företagssystem.
  Senaste bedömningen gjorde den 20 december 2022.
  Webbplatsen publicerads den 1 januari 2016.
  Redogörelsen uppdaterades senast den 20 december 2022.