Starta eller driva hygienisk verksamhet

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Ska du jobba med att göra tatueringar, piercingar, micro­needling eller utföra fotvård måste du anmäla det till bygg- och miljö­förvaltningen.

  Exempel på hygieniska verksamheter

  Anmälningsplikt

  Om du ska starta en hygienisk verksamhet behöver du anmäla det till kommunen sex veckor innan du påbörjar arbetet. Du måste göra en anmälan om du exempelvis ska arbeta med skalpeller, nålar eller piercingverktyg och då det finns en risk för blodsmitta eller annan smitta. Det kan exempelvis handla om piercing, tatuering eller fotvård. Även din lokal måste vara anpassad till den verksamhet du tänker driva.

  Viss hygienisk verksamhet ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), inte till kommunen. Det handlar bland annat om estetiska injektioner och fillers.

  Tänk på att om du har flera olika behandlingar i din verksamhet som exempelvis fillers och microneedling kan du behöva anmäla din verksamhet både till bygg- och miljönämnden i kommunen och till IVO. Detta eftersom fillers går under IVO medan microneedling går under miljöbalken och därmed är kommunens tillsynsområde.

  Är du tveksam eller har funderingar är du välkommen att kontakta oss.

  Arbetssätt och rutiner

  Genomtänkta arbetssätt och rutiner behövs för att klara kraven på hygien och undvika risk för smitta. I ett skriftligt dokument där du gör en egenkontroll, ska dina arbetsrutiner sammanställas. Förutom rutiner för hygien, bör områden som ventilation, städning och sophantering dokumenteras.

  Råd och stöd från oss

  Genom att du anmäler din verksamhet till oss, får bygg- och miljönämnden som är tillsynsmyndighet, veta vilka nya verksamheter som öppnas och kan då också lämna de råd och anvisningar som behövs.