Vi i Hallsta

  Namn: Madeleine Ahlqvist
  Befattning: Chef för näringslivsenheten
  Telefon: 0220-24660
  E-post: madeleine.ahlqvist@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Befattning: Handelssamordnare Vi i Hallsta
  Telefon: 070-3943688
  E-post: hs@viihallsta.se

  Vi i Hallsta är en lokal företagarförening som är verksam i Hallstahammars kommun. Föreningen arbetar för ett levande Hallstahammar och verkar för ett bredare samarbete mellan handel, fastighetsägare, näringsliv och kommunen.

  Vi i Hallsta har en slogan; Hallstahammar Först. Med sin slogan vill man uppmana till att tänka lokalt i första hand – det du söker finns troligen antingen i Hallstahammar, Kolbäck eller Strömsholm.

  Hallstahammars kommun har tjänstepersoner och politiker adjungerade i styrelsen.