Utveckla företag

  Namn: Madeleine Ahlqvist
  Befattning: Chef för näringslivsenheten
  Telefon: 0220-24660
  E-post: madeleine.ahlqvist@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  E-post: naringsliv@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Är det dags att utveckla ditt företag? Här får du veta mer om hur du hittar nya marknader, finansierar din tillväxt eller byter företagsform. Du får även veta hur du kan kompetensutveckla dig själv eller din personal.

  Utvecklingsdialogen tar cirka två timmar och summeras i ett så kallat spindeldiagram som visar styrkor och svagheter inom olika områden. Den ger en kort men kärnfull summering av nuläget och fungerar som ditt underlag för att kunna göra prioriteringar framåt.

  Vi börjar med att titta på nuläge och på hur din framtida målbild ser ut. Tillsammans skapar vi dels en plan för arbetet att nå dessa mål och samtidigt hänga med i den digitala utvecklingen, och dels arbetar vi med hur ditt företag behöver förbereda sig inför digitaliseringsutvecklingen som ska ske. Du får helt enkelt hjälp att lyfta blicken och förtydliga företagets målbild för digitalisering både på kort och på lång sikt.

  Syftet är att skapa en tydlig målbild som i sin tur möjliggör en handlingsplan med prioritering av de utvecklingsområden som är avgörande för fortsatt framgång. Arbetet leds av en erfaren Almi-rådgivare och är uppdelat i två möten som vardera tar cirka två timmar.

  Med medlemskap i Handelskammaren Mälardalen har du förtur till utbildningar, seminarier och andra mötesplatser, tillgång till rådgivning i exportfrågor och medlemsmöten att nätverka på. Handelskammaren Mälardalen erbjuder även tjänster inom kompetensförsörjning, bland annat ett kompetensnätverk för alla typer av företag.

  MDU erbjuder ett antal utbildningar och kurser som vänder sig till yrkesverksamma inom näringsliv och offentlig verksamhet.Kurserna är utvecklade i samarbete med ett stort antal företag och/eller offentliga verksamheter utifrån konkreta kompetensutmaningar och reella behov. Innehållet är direkt applicerbart i din verksamhet och utbildningarna vilar på både vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet från näringsliv och offentlig sektor.

  På karriärtorget i Västerås och Eskilstuna kan du som arbetsgivare boka plats för att möta studenter och dina framtida anställda. Söker du studenter till jobb, praktik eller extrajobb? Då kan du kostnadsfritt annonsera på Karriärtorget i högskolans egen databas. Har du exjobbsförslag? Lägg då in dessa i högskolans exjobbsdatabas så att alla studenterna kan ta del av det.

  Coompanion är företagsrådgivaren för alla som driver kooperativa företag. De erbjuder personlig rådgivning – även online. De kan hjälpa er att analysera lokala behov och marknader, söka finansiering och skapa mervärden genom samverkan med andra företag. De hjälper även till med medarbetarövertaganden. De erbjuder kostnadsfri rådgivning i uppstartsfasen upp till 8-10 timmar.

  Almis Företagslån vänder sig till små och medelstora företag i alla branscher. Det viktigaste för oss är att det finns möjlighet till utveckling och lönsamhet i företaget. Viktigt är också entreprenörens och företagets förmåga att utveckla och förvalta affärsidén eller investeringen. Vi tar ut säkerhet i form av en företagsinteckning, oftast i kombination med borgen. Finansieringslösningen sätter vi vanligtvis ihop i samarbete med din bank.

  Företag med verksamhet som främjar miljö, jämställdhet och integration har förtur till investeringsstöden förutsatt att grundläggande krav är uppfyllda.