Livsmedelsverksamhet

Här har vi samlat information till dig som driver eller vill starta en livsmedelsverksamhet. Det är kommunens bygg- och miljönämnd som har tillsynsansvaret för livsmedelsverksamheter. Bygg- och miljöförvaltningen och de tjänstepersoner som jobbar i förvaltningen, till exempel miljöinspektörer, är de som utför tillsynen i kommunen för att kontrollera att lagar och regler följs. Ofta gör inspektörerna platsbesök, men tillsynen kan också ske på andra sätt.