Kontroll att alkohollagen följs

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Alkohol- och tobakshandläggare
  Telefon: 0220‑247 02
  E-post: alkohol.tobak@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Hallstahammars kommun och polisen ansvarar för att kontrollera att du som är innehavare av ett serveringstillstånd följer de lagar och riktlinjer som gäller för alkoholservering. Följer du inte alkohollagen kan det innebära en polisanmälan, att du får en varning och att vi återkallar (drar in) ditt serveringstillstånd.

  Inre tillsyn – kontroll av olika myndighetsregister

  Den inre tillsynen innebär att vi samarbetar med olika myndigheter som polismyndigheten, skatteverket och kronofogden för att kontrollera att du som har tillstånd för servering av alkohol uppfyller de lagkrav som finns.

  Yttre tillsyn – kontroll hur verksamheten sköts och drivs

  Den yttre tillsynen innebär att vi kontrollerar att alkoholservering sker enligt det tillstånd som utfärdats och att verksamheten uppfyller de lagkrav som finns.

  Viktiga delar i den yttre tillsynen är

  • bedömningar av ordningsläget,
  • graden av berusning hos gästerna och
  • kontroll av att servering till underåriga inte bedrivs.

  Andra exempel på yttre tillsyn är

  • att ansvariga är på plats,
  • att man erbjuder tillredd mat under hela serveringstiden,
  • kontroll av restaurangens kassarutiner och
  • kontroll av den marknadsföring av alkoholdrycker som finns inne i restaurangen.