Företagsklimat - vad är det?

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Madeleine Ahlqvist
  Befattning: Chef för näringslivsenheten
  Telefon: 0220-24660
  E-post: madeleine.ahlqvist@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Företagsklimat är summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagen i vardagen. Svenskt Näringsliv och SKR genomför årligen mätningar kring företagsklimatet och service. Resultatet används som diskussionsunderlag i kontakt med våra lokala politiker och tjänstepersoner. Vi använder också resultaten från undersökningarna för att se hur den egna verksamheten kan förändras för att bättre passa företagarnas önskemål.

  Internationell, nationell och regional omgivning

  Företag och företagsamma människor lägger grunden för vår välfärd. Deras beslut om att växa, anställa, exportera, importera, bygga ut, investera eller avsluta sin verksamhet påverkar sysselsättning, skatteintäkter och vilket utbud av varor och tjänster vi har tillgång till. Företagarnas beslut om att göra just detta, växa, anställa eller avsluta sin verksamhet påverkas av företagarnas omgivning. En omgivning som är internationell, nationell, regional och inte minst lokal.

  När vi pratar om villkoren för företag och företagande diskuterar vi ofta regleringar på internationell eller nationell nivå. Frihandelsavtal som kanske tecknas, hur skattetrycket påverkar investeringsviljan eller vilken momssats som ska gälla för olika varor och tjänster. Det är självklart viktiga frågor som förtjänar stort utrymme i debatten.

  Lokal omgivning

  Företagen verkar inte bara på en global och nationell arena, de har också en närmiljö, en kommun, där de fysiskt finns och där alla deras beslut om att växa, anställa eller lägga ned fattas.

  Det är det lokala företagsklimatet som är i fokus för oss som är anställda i Hallstahammars kommun. Vår kommun kan inte påverka vilka lagar som stiftas internationellt eller nationellt, vi kan inte påverka den enskilda företagarens beslut om att exportera eller importera. Men vissa av företagens beslut om att växa, anställa eller investera kan kommunen påverka i allra högsta grad. Det handlar om tillstånd och tillsyn, om bemötande och en tillförlitlig och snabb ärendehantering. Det handlar också om vilket utrymme kommunen ger till företagande inom traditionellt offentliga verksamheter och hur väl skolan fungerar.

  Inte minst handlar det om våra attityder till företagande hos kommunpolitiker, tjänstepersoner och i samhället i stort. Det vi som kommun kan göra för att underlätta för företagen att växa - anställa fler och därmed skapa fler jobb, bidra till högre tillväxt som leder till högre välstånd och starkare välfärd - det ska kommunen också göra. Hallstahammar kommuns arbete för ett bättre företagsklimat, är en viktig pusselbit om vi även i fortsättningen ska ha växande och konkurrenskraftiga företag.

  Svensk Näringslivs undersökning av lokalt företagsklimat

  Den enkätundersökning och ranking om det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner som Svenskt Näringsliv gör varje år bidrar till att sätta fokus på det lokala arbetet.

  Ranking

  Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges alla kommuner. Syftet med rankingen är att på en övergripande nivå visa var det är bäst att starta och driva företag i Sverige. En kommuns rankingplacering beror på företagens svar från enkätundersökningen och statistik från SCB och UC AB. Rankingen är i första hand ett sätt att få en snabb överblick över var i Sverige det är bäst att starta och driva företag. Detta eftersom rankingen är en sammanvägning av många olika faktorer, både enkätfrågor och statistik. För djupare information och möjlighet att följa en kommuns arbete och utveckling ger enkätundersökningen bland kommunens företagare bättre och mer matnyttig information.

  Resultatet presenteras varje år i september.

  Enkätundersökning

  Svenskt Näringsliv låter ungefär 60 000 företagare i Sverige ge sina synpunkter på attityderna till företagande, kommunens service och bemötande eller upphandling i den kommun där de verkar. Den primära målgruppen är företag med minst en anställd samt max 10 % av företagen utan anställda. Svenskt Näringsliv skickar ut 200 enkäter till i första hand SN:s medlemmar och där efter fyller man på med ickemedlemmar. Vart annat år skickas en enkät även ut till kommunpolitiker. Deltagande politiker är ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige enligt Valmyndighetens förteckning över kommunpolitiker.

  Syftet med enkätundersökningen är att låta företagare i var och en av Sveriges 290 kommuner ge sin bild av hur de tycker företagsklimatet i den egna kommunen är. Resultatet används som diskussionsunderlag i kontakt med lokala politiker och tjänstemän. Vi använder också resultaten från undersökningen för att se hur den egna verksamheten kan förändras för att bättre passa företagarnas önskemål.

  Resultatet presenteras varje år i maj.

  SKR:s servicemätning "Insikt"

  Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men kommunerna har även möjlighet att mäta nöjdheten hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer. Undersökningen sker i samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA). I Hallstahammars kommun mäter vi även "nöjd upphandlings index".

  En enkät skickas till de företagare som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret.

  Sju myndighetsområden mäts

  • brandskydd
  • bygglov
  • markupplåtelse
  • miljö- och hälsoskydd
  • livsmedelskontroll
  • serveringstillstånd
  • upphandling

  Alla kommunrankningar offentliggörs varje år i april.