Ansök om tillfälligt serveringstillstånd

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Alkohol- och tobakshandläggare
  Telefon: 0220‑247 02
  E-post: alkohol.tobak@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Om du vill servera alkohol vid ett enstaka tillfälle eller under en begränsad tid ska du ansöka om ett tillfälligt serverings­tillstånd. Du kan ansöka om ett tillfälligt serveringstillstånd för servering till allmänheten eller till ett slutet sällskap, exempelvis ett företag eller en förening. Det kan till exempel handla om tillstånd att servera alkohol vid ett arrangemang eller evenemang som pågår under en eller flera dagar.

  Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

  Om du vill servera alkohol vid ett enstaka tillfälle ska du ansöka om ett tillfälligt serveringstillstånd. Evenemanget kan pågå under en eller flera dagar.

  Allt som inte är ett slutet sällskap räknas som allmänheten. Det kan vara festivaler eller andra arrangemang där gästerna inte är kända på förhand, eller där en inbjudan har gått ut till allmänheten.

  Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

  Om du ska servera alkohol till ett begränsat antal i förväg bestämda gäster behöver du serveringstillstånd för slutna sällskap.

  Ett slutet sällskap är personer som har något gemensamt utöver själva festtillfället. Det kan till exempel vara föreningsmedlemmar eller en grupp inbjudna släktingar, vänner eller kollegor.

  Ett tillfälligt serveringstillstånd gäller för ett enstaka tillfälle eller under en begränsad tid.

  När du inte behöver tillstånd

  Du behöver inte ha tillstånd för att servera alkohol om alla tre punkter nedan uppfylls. Serveringen sker:

  • Under ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
  • Utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
  • I lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker

  Ta fram alla handlingar, betala ansöknings­avgiften och ansök via e-tjänsten

  Förbered alla bilagor som ska bifogas ansökan så slipper du komplettera och hand­läggningen går snabbare.

  Vid ansökan om serveringstillstånd tar kommunen ut en avgift, prövningstillstånd. Avgiften måste vara betald innan ansökan behandlas.

  Ansökningsavgift betalas in på Hallstahammars kommun Pg 12 36 90-0. Märk inbetalningen med "Serveringstillstånd" och namn. Bifoga kvitto på inbetald avgift vid ansökan. Du hittar avgifterna för olika tillstånd i taxan nedan.

  Observera! Det är viktigt att du ansöker i god tid. En ansökan behandlas först när den är komplett och avgiften är betald. Handläggningstiden varierar men normaltiden för en ansökan om stadigvarande tillstånd är två månader och en ansökan om tillfälligt serveringstillstånd tar cirka sex veckor från det att en komplett ansökan kommit in.