Tillstånd för att gräva och schakta

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Det krävs tillstånd för arbeten som innebär grävning eller schaktning i kommunal mark. Du ansöker om tillstånd hos Hallstahammars kommun.

  Anmäl minst tio arbetsdagar före planerad start

  När du söker tillstånd för att utföra någon form av arbete i kommunal mark krävs att du skickar in:

  • Anmälan om schaktningsarbete (fyll i blankett, skriv ut, underteckna och skicka in)
  • ritning, karta eller liknande som visar omfattningen av schakten
  • trafikanordningsplan

  Vi behöver ha din ansökan och den ifyllda trafikanordningsplanen minst tio arbetsdagar före arbetets planerade startdatum.

  Akut schaktning, för exempelvis vattenläcka, värmeläcka, kabelbrott eller liknande, får påbörjas omedelbart. Dock ska anmälan ske senast första arbetsdagen efter att schaktning utförts.

  Upprätta trafikanordningsplan

  Trafikanordningsplanen innehåller fakta om gatuarbetet och hur det ska märkas ut, till exempel vilka vägmärken som ska användas samt om det behövs tillfälliga trafikföreskrifter för arbetsplatsen, exempelvis sänkt hastighet.

  Du ska alltid upprätta och bifoga en trafikanordningsplan med din anmälan om schaktnings­arbete. Hallstahammars kommun är väghållare och granskar och godkänner trafikanordningsplanen.