Näringslivsfesten Guldyra

  Befattning: Handelssamordnare Vi i Hallsta
  Telefon: 070-3943688
  E-post: hs@viihallsta.se

  Namn: Madeleine Ahlqvist
  Befattning: Chef för näringslivsenheten
  Telefon: 0220-24660
  E-post: madeleine.ahlqvist@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Vi i Hallsta och Hallstahammars kommun hyllar företag och medarbetare som utmärkt sig under året. Många duktiga företag och företagare får priser i olika kategorier och det är näringslivet som hjälper till med att nominera dem.

  Följande utmärkelser delas årligen ut:

  Årets medarbetare: En person som är en förebild för övrig personal och som är driftig, lojal och har en positiv inställning till det mesta.

  Årets hållbarhetspris: Ett företag eller organisation som på ett föredömligt och inspirerande vis tar ansvar för den egna verksamhetens påverkan på branschen och samhället i stort.

  Årets nystartare: En person eller ett företag som utmärkt sig genom nystart eller förnyelse.

  Årets grundbult: Ett stabilt företag som under lång tid verkat med gott resultat och betytt mycket för anställda och kommun.

  Årets Hallstahammar-Först företag: Ett företag som under året utmärkt sig och eller bidragit på ett positivt sätt i det gemensamma arbetet med tanken om "Hallstahammar Först". Utses av Vi i Hallsta.

  Årets Företagare: utses av Företagarna Hallstahammar/Surahammar