Regional statistik om arbetsmarknaden

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Madeleine Ahlqvist
  Befattning: Chef för näringslivsenheten
  Telefon: 0220-24660
  E-post: madeleine.ahlqvist@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Att få tillgång till god statistik är en av de viktigaste pusselbitarna för ett strategiskt kompetensförsörjningsarbete. På Sveriges Kommuner och Regioners hemsida kan du hitta regionala matchningsindikatorer och läsa om trender och prognoser tagna från SCB:s statistikdatabas.

  Regionala matchningsindikatorer

  På initiativ av regionerna finns regionala matchningsindikatorer som belyser utbud, efterfrågan och förutsättningar för matchning på arbetsmarknaden. Matchningsindikatorerna är resultatet av ett utvecklingsarbete som drivits av Reglab. Reglab är ett forum för regional utveckling och har 24 medlemmar, de 21 regionerna, SKR, Tillväxtverket och Vinnova.

  Regionala matchningsindikatorerna finns som en del i SCB:s Statistikdatabas och innehåller statistiska uppgifter om efterfrågan och utbud samt strukturella förutsättningar.

  Trender och prognoser

  Trender och Prognoser från SCB innehåller statistiska uppgifter om efterfrågan och utbud samt strukturella förutsättningar. Exempelvis tillgång och efterfrågan på utbildad arbetskraft på längre sikt, cirka 20 år, med nuvarande utveckling i befolkning, utbildning och arbetsliv. De regionala långsiktiga prognoserna i materialet ger en bild av risker för regionala obalanser, behov av gymnasieprogram, pensionsavgångar i olika yrkesgrupper osv. Den senaste nationella Trender och prognoser publicerades 18 februari 2021.

  För att ge alla regioner tillgång till ett regionalt nedbrutet materialet medfinansieras de regionala prognoserna av Tillväxtverket genom en särskild projektutlysning. SCB:s regionala trender och prognoser levererades till regionerna 31 mars 2022.