Starta eller ändra livsmedelsverksamhet

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  När du ska starta en ny verksamhet eller övertar en verksamhet som hanterar livsmedel behöver du registrera verksamheten hos bygg- och miljönämnden i Hallstahammars kommun. Viss typ av livsmedelsverksamhet måste också godkännas innan den får starta. Du måste även meddela kommunen om du gör en betydande ändring i din verksamhet eller om du upphör med verksamheten.

  Det finns en hel del du behöver tänka på och göra när du förbereder och startar, eller tar över ett livsmedelsföretag.


  När du startar ny livsmedelsverksamhet¹ eller tar över en befintlig verksamhet (ägarbyte) ska du skicka in en anmälan till kommunen om registrering av livsmedelsanläggning.

  Om du tar vatten från egen brunn för din livsmedelsverksamhet måste du också registrera brunnen.

  Förutom registreringen av livsmedelsanläggningen behöver du ta kontakt och ansöka om en hel del tillstånd både hos kommunen men också hos andra myndigheter och aktörer. På webbplatsen Verksamt.se kan du skapa en egen checklista som ger dig en snabb översikt över aktiviteter du behöver göra när du startar restaurang eller annan livs­medels­verksamhet.

  Observera

  Anläggningar som hanterar animaliska livsmedel, till exempel råa ägg, kött och fisk och som levererar produkterna till andra livsmedelsföretag omfattas även av krav på godkännande.

  ¹ Exempel på livsmedelsverksamheter som ska registreras:

  • restaurang
  • livsmedelsbutik
  • internetbutik
  • huvudkontor
  • foodtruck
  • kafé
  • livsmedelstransportör
  • kök inom vård, skola och omsorg

  Anmälan måste skickas in minst 14 dagar innan verksamheten ska starta eller ägarbyte sker. Verksamheten får inte påbörjas innan bygg- och miljönämnden registrerat verksamheten. Först efter att verksamheten startat gör bygg- och miljöförvaltningen ett tillsynsbesök.

   

  I vissa fall kan du sälja livsmedel utan att vara registrerad. Kontakta bygg- och miljöförvaltningen om du är osäker på om du behöver registrera din verksamhet. Även om du inte behöver registrera din verksamhet måste de livsmedel som du säljer eller serverar vara säkra för konsumenten.

  Om något ändras i din verksamhet behöver du anmäla det till bygg- och miljöförvaltningen eller ansöka hos Livsmedels­verket för godkännande. Det gäller exempelvis om du säljer eller köper en restaurang, bygger om, byter lokal eller ändrar inriktning på verksamheten.

  • Köpa eller ombilda bolag
   Om du tar över en verksamhet eller ombildar ditt bolag ska du anmäla det till kommunens bygg- och miljö­förvaltning innan du startar, precis som för en helt ny verksamhet. När ett nytt företag tar över en restaurang eller annan livsmedelslokal, räknas det som en ny livsmedelsanläggning.

   Även ägarbyte ska anmälas som ny verksamhet. Alltid när ansvaret går över till ett nytt organisations­nummer räknas det som ägarbyte. Även om det är ett bolag som bara ombildas, och även om samma personer fortsätter att driva verksamheten.

  • Flytta eller byta lokal
   Om du flyttar din verksamhet till en ny lokal räknas detta som en ny livsmedelsanläggning. Då måste du göra en ny ansökan eller anmälan.
   Anmäl livsmedelslokal för registrering
  • Animalieanläggningar ska godkännas av Livsmedelsverket
   Förändringar hos verksamheter som tillverkar eller förpackar animaliska produkter ska inte anmälas för registrering hos kommunens miljöförvaltning. De ska istället godkännas av Livsmedelsverket.
   Registrering, godkännande, tillstånd och anmälningar, Livsmedelsverkets webbplats

  • Ändra verksamheten
   Meddela bygg- och miljöförvaltningen om du ska göra väsentliga ändringar i livsmedelshanteringen. Det kan till exempel vara om du tidigare har haft ett mottagningskök, men ska börja laga maten på plats. Utifrån ändringen bedömer vi om vi behöver kontrollera mer eller mindre hos dig och hur ofta kontrollerna ska ske.

   Du kan därför få ett nytt beslut om din riskklassning och kontrollfrekvens. Vi kan också göra en inspektion för att se att verksamheten fortfarande uppfyller kraven i lagstiftningen. Beslut om ny riskklassning och kontrollfrekvens gäller från och med året efter att du anmält förändringen till oss.

   Om du ändrar inriktning eller sortiment kan du behöva anpassa lokalen och utrustningen. Du kan också behöva ändra rutiner och egenkontrollen.
   Läs mer om avgifter, klassning och livsmedelstaxa här på kommunens webbplats

  • Ändra lokalen eller bygga om
   Om du gör stora ändringar i lokalens utformning ska du informera bygg- och miljöförvaltningen om detta. Vi kan vilja göra en inspektion på plats för att kontrollera att lokalen fortfarande uppfyller kraven i lagstiftningen.
   Använd gärna formuläret för ändrad verksamhet

  • Sälja, stänga eller sluta
   Om du ska sälja, stänga eller på annat sätt sluta driva livsmedelsverksamhet ska du meddela oss.
   Använd gärna formuläret för avregistrering av livsmedelsföretag

  • Sanktionsavgift
   Om du ändrar din verksamhet och inte anmäler det riskerar du att få betala en sanktionsavgift på upp till 40 000 kronor. Detta är en särskild avgift som regleras enligt livsmedelslagen. Även om du glömt anmäla förändringen riskerar du att få betala avgiften.

  Du som ska sälja eller servera mat eller livsmedel tillfälligt, exempelvis på en mässa eller ett event kan behöva registrera det hos bygg- och miljöförvaltningen.

  Krav på registrering och kontroll

  Det finns ingen skarp gräns för när en livsmedelsverksamhet är så omfattande att den ska klassas som ett livsmedels­företag. Vi gör en bedömning utifrån vilken risk som finns med verksamheten och hur ofta den bedrivs. Tänk på att tiden för förberedelse ska räknas in, inte bara tiden för själva evenemanget.

  • Verksamheter med mycket låg risk
   • Exempel: Bakning och försäljning av mat- och kaffebröd, servering av kaffe, saft, läsk och förpackad glass.
   • Verksamheten ska registreras om den pågår mer än en månad per år eller mer än 20 gånger per år. (En gång omfattar en till två dagar)
  • Verksamheter med låg risk
   • Exempel: Försäljning av kylda livsmedel, mjukglass och kulglass.
   • Verksamheten ska registreras om den pågår mer än en månad per år eller mer än 20 gånger per år. (En gång omfattar en till två dagar)
  • Verksamheter med mellanrisk
   • Exempel: Beredning och försäljning av smörgåsar, sallader eller uppvärmning av färdiglagad mat.
   • Verksamheten ska registreras om den pågår mer än tio gånger per år. (En gång omfattar en till två dagar).
  • Verksamheter med hög risk
   • Exempel: Beredning eller tillagning av maträtter där rått kött eller fågel ingår som råvara, nedkylning av livsmedel som ska ätas vid ett senare tillfälle.
   • Verksamheten ska registreras om den pågår mer än fem gånger per år. (En gång omfattar en till två dagar).
   • Om verksamheten pågår mer än två dagar, inklusive förberedelser, ska den registreras även om det bara sker vid ett tillfälle.

  Kontroll av verksamheten
  Bygg-och miljöförvaltningen gör kontrollbesök på event och marknader.

  Om du har en verksamhet som tillverkar, förädlar, importerar eller distribuerar produkter och material som är avsedda för kontakt med livsmedel ska du registrera den hos kommunens bygg- och miljöförvaltning. Förvaltningen är kontroll­myndighet och kommer utföra planerade kontroller av din verksamhet.

  Anmäl din verksamhet senast den 1 juli 2024

   

  Du som har en befintlig verksamhet som omfattas av registreringskravet ska anmäla din verksamhet till oss senast den 1 juli 2024.

  Exempel på kontaktmaterial

  Kontaktmaterial är alla material och produkter som är avsedda att komma i direkt eller indirekt kontakt med livsmedel.

   

  Det kan vara bland annat

  • förpackningsmaterial för livsmedel, som plastpåsar, kartonger och folie
  • bordsartiklar, som porslin, glas, matbestick
  • köksredskap
  • köksapparater
  • delar av matlagningsapparater, som tätningar, slangar, rör och hjul
  • olika slags utrustning och ytskikt, som transportband och filterdukar

  Reglerna om kontaktmaterial tillämpas på material och produkter som i sitt färdiga skick

  • är avsedda att komma i kontakt med livsmedel
  • redan har kommit i kontakt med livsmedel och är avsedda för detta syfte
  • rimligen förväntas komma i kontakt med livsmedel eller överföra sina beståndsdelar till livsmedel under normala eller förutsebara användningsförhållanden.

  Livsmedelsverket har mer information om kontaktmaterial och registrering på sin kontrollwiki:

  Undantag från registrering

  Du behöver inte registrera din verksamhet om du under ett räkenskapsår

  • dels beräknas ha en omsättning av kontaktmaterial som understiger 80 000 kronor,
  • dels beräknas tillverka, förädla eller importera färre än 1 000 enheter av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

  Som enhet räknas varje enskild produkt, till exempel räknas varje sugrör i ett flerpack med sugrör som en enhet.

   

  Kontroll av kontaktmaterialverksamheter
  Vi kontrollerar alla kontaktmaterialverksamheter som är registrerade i kommunen. Vi kontrollerar även registrerade livsmedelsanläggningar som utöver livsmedelsverksamhet även tillverkar, förädlar eller distribuerar kontaktmaterial. Livsmedelsverket är en central myndighet för området med ansvar att vägleda och samordna kontrollen. Det första kontrollbesöket sker först efter att du har startat din verksamhet.

   

  Avgift för planerade kontroller
  Du betalar en avgift efter att vi har gjort en kontroll av din verksamhet. Hur stor avgiften är beror på hur lång tid kontrollen med dess för- och efterarbete tar. Livsmedelsverket håller på att ta fram en modell för att fastställa hur ofta vi ska kontrollera en viss typ av verksamhet.

   

  Anmälan
  Anmälningsblankett kommer uppdateras inom kort. Kontakta miljo@hallstahammar.se vid behov av anmälningsblankett.

  Du som driver till exempel restaurang eller annat serveringsställe ska kunna erbjuda mat och dryck för take away i muggar och matlådor som kan återanvändas. Kravet införs för att minska nedskräpningen och för att minska resursförbrukningen.

   

  En flergångsförpackning är en förpackning som kan användas flera gånger. Försäljningsstället behöver ha ett system för insamling och rengöring för att återanvändning ska vara möjlig och för att kravet ska vara uppfyllt. Kontakta din förpackningsleverantör för mer information.

   

  Regler för muggar och matlådor
  Om du driver ett försäljningsställe som erbjuder snabbmat i engångsmatlådor eller dryck i engångsmuggar, ska du kunna erbjuda kunder matlådor och muggar som kan återanvändas. Du ska även välja flergångsförpackningar som har minst påverkan på miljön och människors hälsa. Matlådorna och muggarna ska ingå i ett rotationssystem så att de kan användas igen.

   

  Informera kunden
  Försäljningsstället ska informera kunden om att den kan få mat och dryck i en flergångsmugg eller matlåda och ska informera om engångsförpackningarnas miljöpåverkan och fördelarna med en minskad förbrukning.

   

  Detta omfattas inte av den nya lagen

  • Papper eller kartong
   Kraven omfattar inte den som säljer mat och dryck i engångsförpackningar som helt är gjorda av papper eller kartong. Förpackningarna får inte vara kemiskt modifierade på ett sätt som fördröjer nedbrytningen.
  • Färre än 150
   Ett försäljningsställe som tillhandahåller färre än 150 engångsmuggar eller engångsmatlådor per dag omfattas inte av kraven. Antalet beräknas i genomsnitt under de dagar som försäljningsstället är öppet under ett kalenderår.

  Ta fram rutiner för antalet
  Försäljningsstället ska skapa rutiner för att säkert veta att det inte går åt fler än 150 engångsmuggar eller engångsmatlådor per dag, i genomsnitt.

   

  Nya regler från 2026
  Från och med den 1 januari 2026 är det färre än 75 engångsmuggar eller engångsmatlådor som gäller.

   

  Miljösanktionsavgift

  Den som inte uppfyller kraven kan behöva betala en miljösanktionsavgift på 10 000 kronor. Miljöenheten ansvarar för tillsynen av försäljningsställen i kommunen och kan fatta beslut om utdömande av miljösanktionsavgift.

   

  Mer information

  När du startat ditt livsmedelsföretag kommer bygg- och miljöförvaltningen ut på inspektion. Då kontrolleras att din verksamhet uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Bygg- och miljöförvaltningen tittar på anläggningens utformning och utrustning, att du har tillräckliga kunskaper om livsmedelshygien och att du har ett fungerande system för egenkontroll baserat på HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). HACCP förebygger problem kring livsmedelshantering.


  Om det finns brister ställer bygg- och miljöförvaltningen krav på att du åtgärdar det som inte är bra. I de flesta fall får du en viss tid på dig att ordna bristerna. Vid allvarligare brister kan bygg- och miljöförvaltningen begränsa vad du får göra, eller förbjuda verksamheten.

  Kom ihåg att avregistrera ditt livsmedelsföretag om du ska lägga ned verksamheten eller säljer den.

  Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för att handlägga ärendet att registrera din verksamhet. Den avgiften motsvarar taxan för en timmes arbete.


  Du får också betala en avgift när kontrollen av din verksamhet är utförd. Avgiftens storlek beror bland annat på riskerna som finns i verksamheten och om flera kontrollbesök behöver göras.

  Du som livsmedelsföretagare ska se till att bygg- och miljöförvaltningen alltid har aktuell information om verksamheten, och om de betydande ändringar som sker i verksamheten. Bygg- och miljönämnden har möjlighet att använda en eller flera sanktioner (straff) mot en verksamhet som inte följer livs­medels­lagstiftningen.


  • Registreringsplikt av ny verksamhet samt ägarbyte
   Varje livsmedelsföretagare som ska påbörja en livsmedelsverksamhet är skyldig att anmäla verksamheten till bygg- och miljöförvaltningen så att anläggningen kan registreras eller godkännas. Om en registrerad livsmedelsverksamhet byter ägare måste även ägarbytet anmälas för ny registrering till bygg- och miljöförvaltningen.

   Om du inte skickar in anmälan, eller skickar in anmälan för sent, får du betala en sanktionsavgift (straffavgift). Det gäller även om den fysiska ägaren är densamma men att företagsformen ändras och en ny juridisk person tar över. Ett exempel kan vara att företaget drivits som enskild närings­verksamhet (enskild firma) men ombildas till aktiebolag. Ett byte av styrelse i ett aktiebolag eller av ägare till bolagets aktier medför däremot inte krav på ny registrering av bolagets anläggningar. Den juridiska person – aktiebolaget – som ansvarar för verksamheten, är fortfarande densamma.

   Att inte informera om betydande förändringar i en redan registrerad verksamhet omfattas dock inte av sanktionsavgifter.

  Sanktionsavgifters storlek beräknas utifrån hela företagets årsomsättning, inte bara den del som gäller livs­medels­verksamheten. 

  • Sanktionsavgift för ny verksamhet startad utan registrering
   Om verksamheten har startat utan att vara registrerad hos bygg- och miljöförvaltningen blir sanktionsavgiften en procent (1 %) av årsomsättningen, men minst ett belopp om 5 000 kronor. Maxbeloppet är högst 75 000 kronor.

   För kommunal, regional eller statlig verksamhet tas ett fast belopp om 40 000 kronor ut.

  • Ägarbyte utan anmälan
   Om ägarbyte skett utan anmälan till bygg- och miljöförvaltningen blir sanktionsavgiften en halv procent (½ %) av årsomsättningen, men minst ett belopp om 2 500 kronor. Maxbeloppet är högst 40 000 kronor.

   För kommunal, regional eller statlig verksamhet tas ett fast belopp om 40 000 kronor ut.

  På Livsmedelsverkets webbplats hittar du mycket bra information för dig som exempelvis ska starta livsmedelsföretag.


  På webbplatsen Verksamt.se kan du skapa en egen checklista som ger dig en snabb översikt över aktiviteter du behöver göra när du startar restaurang eller annan livs­medels­verksamhet.


  Du är alltid välkommen att kontakta kommunens miljöinspektörer (via kundcenter) för att fråga om råd.