Starta eller ändra livsmedelsverksamhet

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  När du ska starta en ny verksamhet eller övertar en verksamhet som hanterar livsmedel behöver du registrera verksamheten hos bygg- och miljönämnden i Hallstahammars kommun. Viss typ av livsmedelsverksamhet måste också godkännas innan den får starta. Du måste även meddela kommunen om du gör en betydande ändring i din verksamhet eller om du upphör med verksamheten.

  Det finns en hel del du behöver tänka på och göra när du förbereder och startar, eller tar över ett livsmedelsföretag.


  När du startar ny livsmedelsverksamhet¹ eller tar över en befintlig verksamhet (ägarbyte) ska du skicka in en anmälan till kommunen om registrering av livsmedelsanläggning.

  Om du tar vatten från egen brunn för din livsmedelsverksamhet måste du också registrera brunnen.

  Förutom registreringen av livsmedelsanläggningen behöver du ta kontakt och ansöka om en hel del tillstånd både hos kommunen men också hos andra myndigheter och aktörer. På webbplatsen Verksamt.se kan du skapa en egen checklista som ger dig en snabb översikt över aktiviteter du behöver göra när du startar restaurang eller annan livs­medels­verksamhet.

  Observera

  Anläggningar som hanterar animaliska livsmedel, till exempel råa ägg, kött och fisk och som levererar produkterna till andra livsmedelsföretag omfattas även av krav på godkännande.

  ¹ Exempel på livsmedelsverksamheter som ska registreras:

  • restaurang
  • livsmedelsbutik
  • internetbutik
  • huvudkontor
  • foodtruck
  • kafé
  • livsmedelstransportör
  • kök inom vård, skola och omsorg

  Anmälan måste skickas in minst 14 dagar innan verksamheten ska starta eller ägarbyte sker. Verksamheten får inte påbörjas innan bygg- och miljönämnden registrerat verksamheten. Först efter att verksamheten startat gör bygg- och miljöförvaltningen ett tillsynsbesök.

   

  I vissa fall kan du sälja livsmedel utan att vara registrerad. Kontakta bygg- och miljöförvaltningen om du är osäker på om du behöver registrera din verksamhet. Även om du inte behöver registrera din verksamhet måste de livsmedel som du säljer eller serverar vara säkra för konsumenten.

  Har du gjort en betydande ändring i verksamheten ska du meddela kommunens bygg- och miljöförvaltning. Betydande ändring innebär:

  • Ändring av lokal, till exempel en ombyggnation där lokalens utformning ändras.
  • Ändring av verksamhet, till exempel om du tidigare har haft ett mottagningskök, men ska börja laga maten på plats eller att du förändrar livsmedelsprocessen och börjar med nedkylning.
  • Förändringar i hantering, till exempel om du börjar med styckning av kött eller malning av köttfärs i din butik som tidigare bara hade förpackade varor.
  • Ändring av produktionsvolymen.

  Observera att flytt till en ny plats, liksom företagsombildningar som medför nytt organisationsnummer, alltid ska anmälas som en nyregistrering, inte som ändring.

  Innebär ändringen att din verksamhet behöver få en ny riskklassning kommer bygg- och miljöförvaltningen ändra din kontrollavgift. Den nya avgiften börjar gälla från och med året efter du anmält förändringen till oss. Du får en faktura efter utförd kontroll eller när ärendet stängs ner.

  När du startat ditt livsmedelsföretag kommer bygg- och miljöförvaltningen ut på inspektion. Då kontrolleras att din verksamhet uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Bygg- och miljöförvaltningen tittar på anläggningens utformning och utrustning, att du har tillräckliga kunskaper om livsmedelshygien och att du har ett fungerande system för egenkontroll baserat på HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). HACCP förebygger problem kring livsmedelshantering.


  Om det finns brister ställer bygg- och miljöförvaltningen krav på att du åtgärdar det som inte är bra. I de flesta fall får du en viss tid på dig att ordna bristerna. Vid allvarligare brister kan bygg- och miljöförvaltningen begränsa vad du får göra, eller förbjuda verksamheten.

  Kom ihåg att avregistrera ditt livsmedelsföretag om du ska lägga ned verksamheten eller säljer den.

  Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för att handlägga ärendet att registrera din verksamhet. Den avgiften motsvarar taxan för en timmes arbete.


  Du får också betala en avgift när kontrollen av din verksamhet är utförd. Avgiftens storlek beror bland annat på riskerna som finns i verksamheten och om flera kontrollbesök behöver göras.

  Du som livsmedelsföretagare ska se till att bygg- och miljöförvaltningen alltid har aktuell information om verksamheten, och om de betydande ändringar som sker i verksamheten. Bygg- och miljönämnden har möjlighet att använda en eller flera sanktioner (straff) mot en verksamhet som inte följer livs­medels­lagstiftningen.


  • Registreringsplikt av ny verksamhet samt ägarbyte
   Varje livsmedelsföretagare som ska påbörja en livsmedelsverksamhet är skyldig att anmäla verksamheten till bygg- och miljöförvaltningen så att anläggningen kan registreras eller godkännas. Om en registrerad livsmedelsverksamhet byter ägare måste även ägarbytet anmälas för ny registrering till bygg- och miljöförvaltningen.

   Om du inte skickar in anmälan, eller skickar in anmälan för sent, får du betala en sanktionsavgift (straffavgift). Det gäller även om den fysiska ägaren är densamma men att företagsformen ändras och en ny juridisk person tar över. Ett exempel kan vara att företaget drivits som enskild närings­verksamhet (enskild firma) men ombildas till aktiebolag. Ett byte av styrelse i ett aktiebolag eller av ägare till bolagets aktier medför däremot inte krav på ny registrering av bolagets anläggningar. Den juridiska person – aktiebolaget – som ansvarar för verksamheten, är fortfarande densamma.

   Att inte informera om betydande förändringar i en redan registrerad verksamhet omfattas dock inte av sanktionsavgifter.

  Sanktionsavgifters storlek beräknas utifrån hela företagets årsomsättning, inte bara den del som gäller livs­medels­verksamheten. 

  • Sanktionsavgift för ny verksamhet startad utan registrering
   Om verksamheten har startat utan att vara registrerad hos bygg- och miljöförvaltningen blir sanktionsavgiften en procent (1 %) av årsomsättningen, men minst ett belopp om 5 000 kronor. Maxbeloppet är högst 75 000 kronor.

   För kommunal, regional eller statlig verksamhet tas ett fast belopp om 40 000 kronor ut.

  • Ägarbyte utan anmälan
   Om ägarbyte skett utan anmälan till bygg- och miljöförvaltningen blir sanktionsavgiften en halv procent (½ %) av årsomsättningen, men minst ett belopp om 2 500 kronor. Maxbeloppet är högst 40 000 kronor.

   För kommunal, regional eller statlig verksamhet tas ett fast belopp om 40 000 kronor ut.

  På Livsmedelsverkets webbplats hittar du mycket bra information för dig som exempelvis ska starta livsmedelsföretag.


  På webbplatsen Verksamt.se kan du skapa en egen checklista som ger dig en snabb översikt över aktiviteter du behöver göra när du startar restaurang eller annan livs­medels­verksamhet.


  Du är alltid välkommen att kontakta kommunens miljöinspektörer (via kundcenter) för att fråga om råd.