Kunskapsprov - känna till alkohollagen

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Alkohol- och tobakshandläggare
  Telefon: 0220‑247 02
  E-post: alkohol.tobak@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  För att kunna få serveringstillstånd måste du visa att du har nödvändiga kunskaper om svensk alkohollagstiftning. Du visar detta genom att göra Folkhälsomyndighetens kunskapsprov.

  Provresultatet är giltigt i fem år. Har du redan ett gällande serveringstillstånd eller har gjort provet tidigare så kan du få dispens från (slippa) att göra provet.

  Så här går provet till

  Du som ska skriva provet kan välja att göra det på svenska, engelska eller arabiska. Det är inte tillåtet att ha några hjälpmedel när du gör provet. Provet görs vid en dator, men kan också göras muntligt.

  Antalet frågor i provet varierar mellan 28 och 60 och beror på vilken typ av tillstånd som ansökan gäller. Frågorna är inom områdena alkoholpolitik, tillsyn, mat och utrustning samt servering. För att få godkänt måste du ha minst 75 procent godkända svar inom varje område

  • Provtiden för ett skriftligt prov är högst 90 minuter.
  • För dig som har läs- eller skrivsvårigheter är tiden högst 150 minuter.
  • Provtiden för ett muntligt prov är högst 120 minuter.
  • För ett muntligt prov med tolk är tiden högst 150 minuter.

  Boka tid och betala provavgiften

  Tid för provtillfället bokar du in med alkoholhandläggare på kommunen och det är också där du kommer göra provet.

  Innan du kan göra provet måste du betala avgift för kunskapsprov. Avgiften betalas in på Hallstahammars kommun Pg 12 36 90‑0. Märk inbetalningen med "Kunskapsprov för serveringstillstånd" och namn. Du hittar avgifterna i taxan nedan. När du betalat avgiften skickar du in eller mejlar kvittot till kommunens alkohol- och tobaks­handläggare.

  Omprov

  Om du inte blir godkänd på provet har du möjlighet att göra omprov två gånger. Blir du trots det inte godkänd kan det betyda att du inte anses lämplig.

  Vid en ny ansökan inom tre månader vid avslag på grund av ett underkänt kunskapsprov tas en ny avgift ut med 20 procent av den ordinarie ansökningsavgiften.